Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
47 postów 86 komentarzy

Robert Larkowski

Robert Larkowski - Blog archiwalny, autor zmarł 20 lipca 2013. JESTEM WIELOLETNIM PUBLICYSTĄ I DZIAŁACZEM OPCJI NARODOWEJ.PUBLIKOWAŁEM M.IN. W "SZCZERBCU", "MYŚLI POLSKIEJ","TYLKO POLSCE",PRASIE LOKALNEJ I POLONIJNEJ,OSTATNIO BYŁEM STAŁYM PUBLICYSTĄ-PORTALU KONSERW

NACJONALIZM WCZORAJ I DZIŚ.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

SZLAKI NARODOWEGO MYŚLENIA

 

Naród, jako twórcza wspólnota kulturowo-cywilizacyjna, wydaje się być w postępującej defensywie. Nie można mówić o trwałej jedności interesów i obyczajów, kiedy wszechwładny liberalizm z zasady niweczy duchową monolityczność (umundurowanie dusz), będąc piewcą anarchistycznego indywidualizmu. System w swych pseudoprawicowych i lewicowych emanacjach ideologicznych jest obrazem dwóch stron tego samego zła.

Nowoczesna lewacko-socjaldemokratyczna postkomuna liberalna, zwalcza nacjonalizm i samo pojęcie etnicznej narodowości., nie wysilając się nad tworzeniem jakichkolwiek wiarygodnych i subtelnych wytłumaczeń dla swej nienawiści. Osławiona „walka z faszyzmem” pozostaje ostatnim ideologicznym spoiwem, łączącym różne czerwone mafie – zarówno lewicowo-demokratyczne, neomarksistowskie, jak i anarchistyczne oraz trockistowskie. Z kolei tzw. liberalni konserwatyści, konserwatyści fundamentalistyczni i monarchiści przyjęli do wiadomości pozorny upadek idei narodowej i samego Narodu do poziomu konsumenckiego stada, niepodatnego na hasła nacjonalistyczne i jakiekolwiek inne związane radykalnie z antylewicowością. Jest to odwieczny i podświadomy strach politycznej formacji konserwatywnej, wyrażany wobec „tłumu”, mylonego zresztą z uświadomionym ideowo Narodem. Masa nie jest Wspólnotą, czego nie pojmuje teraźniejsza lewica i prawica.

Warto umiejscowić problemy i wyjaśnić narosłe nieporozumienia. Liczebna masowość ruchów narodowych, znana z czasów Międzywojnia, nie ma w najbliższej perspektywie szansy na realizację. Konieczność, ale także wolny wybór, zmusza nas do łączenia jednostek porzucając rojenia o setkach tysięcy. Budujemy front kadrowy i elitarny – nie poprzez wyjątkowość pojedynczych nacjonalistów, lecz ładunek prawdy, jaki w sobie nosi. Wyrastamy z Narodu i dlatego krytykujemy obecne, skundlone państwo rządzone przez obcych i wbrew interesom Narodu. On stał się nami, ponieważ jedynie my zachowaliśmy wierność jego duchowi, historii, teraźniejszości i przyszłości. Masa śpi, bo przestała być narodem i zapomniała o swoich bohaterach. Nie łudźmy się pozorną bezczynnością : nowi przewodnicy, a w chwili próby nawet wojownicy, muszą wziąć na własne barki ciężar odpowiedzialności. Wyrastając z polskiej krwi i ziemi, nigdy nie poprzemy tzw. demokratycznej większości sprzeniewierzającej się dobru narodowemu. Władza winna zamiany narodu w stado, zaprzedana wrogom tradycji, nie jest warta nawet nienawiści, ale wyłącznie pogardy.

Cyrk brukselsko-parlamentarny uwłacza godności szanującego siebie człowieka. My nie uprawiamy demokratycznej polityki, ale jesteśmy przeznaczeni do misji odrodzenia Narodu. Jego liczebność – owe chadeckie z ducha gadulstwo o rodzinie(kiedy chory demoliberalizm wychowuje zdegenerowane młode pokolenie), pozostaje tak naprawdę na razie sprawą drugorzędną. Tak – dla poświęcającej się rodziny narodowej, nie – dla jej libertyńskiej namiastki. Nasz Ruch jest Zakonem , w godzinie walki i poświęcenia nie możemy tłumaczyć się oklepanym frazesem : „Rezygnuję, bo mam rodzinę”. Wiedziałeś o tym od początku i nikt cię nie zmuszał do bycia nacjonalistą.

Pierwiastek religijny nowego nacjonalizmu , elity obowiązku, to fundament idealistycznego tradycjonalizmu. Oto świat obserwuje erozję powołania poważnego odłamu hierarchii Kościoła Katolickiego (ba, czy oni są jeszcze katolikami, czy KK po II Soborze jest Kościołem Katolickim?), która weszła w transcendentną podległość judaizmowi i masonerii, czyli uległa procesom globalizacyjnym. Doszliśmy do tego, że JP II „wyrażał ubolewanie” w Yad Vashem, namawiał Polaków z Episkopatem do wejścia w diabelskie czeluście Unii Europejskiej, zaś modernistyczne media postkatolickie, rozpisują się nad chrześcijańskimi(!) podstawami brukselskiego molocha. Ciągłe przepraszanie za chwalebną służbę Świętej Inkwizycji, poniżanie uczestników Krucjat Krzyżowych, wreszcie wyznawanie nieistniejących win Kościoła względem wiarołomnych żydów (wyznanie – a więc mała litera), uzmysłowiło katolikom skalę spustoszenia w odwiecznej nauce Jedynej Wiary.

Nie będziemy służyć złotemu cielcowi – ekumeniczno-synkretycznej wizji „jedności” wszystkich religii pod przywództwem „starszych braci” z nieprawego łoża. Katolicyzm musi być tradycyjno-narodowy, inaczej zaczyna podążać fałszywymi ścieżkami i staje nad progiem przepaści. Jeżeli hierarchia pcha Kościół i Naród ku materialistyczno-ateistycznej ohydzie spustoszenia, to mamy do czynienia z otwartym zaprzaństwem stanu kapłańskiego i zdradą tożsamości narodowej. Narodowy katolicyzm (nacjonal-katolicyzm) jest zjawiskiem istniejącym od zarania dziejów Państwa Polskiego. Bolesław Chrobry zwany Wielkim zbudował potęgę , przewidując za przykładem swego ojca Mieszka I, że trwanie w pogaństwie, wymaże imię Polaków z kroniki Słowian, tak jak to się stało z potężnymi Słowianami połabskimi i pomniejszymi koalicjami plemion oraz pojedynczymi plemionami. W dobie przejmowania chrześcijaństwa przez królestwa i narody, nie mogła ostać się żadna niechrześcijańska wspólnota słowiańska z wiarą w starodawne bóstwa, o znaczeniu ich związków państwowych nie wspominając. Takowy cud natury po prostu od dawien dawna nie występuje, co nie znaczy, iż nie powinniśmy pamiętać i kultywować naszych słowiańskich korzeni. Zachwianie jedności narodowo-katolickiej, jaskrawo ukazane w epoce rozbiorów, doprowadziło do ruiny życie kulturalno-polityczne Polaków, lecz również prześladowanie wiary rzymskiej i wielką regresję wpływów Kościoła na Kresach Wschodnich. Straciła Rzeczypospolita – stracił katolicyzm i vice versa. Inna sprawa, że polityka Stolicy Piotrowej nie zawsze miała ten fakt na uwadze, lecz z drugiej strony dla zaborcy pruskiego, rosyjskiego i austriackiego, polski katolicki ksiądz stanowił prawie zawsze uciążliwego krzewiciela polskości. Stan kapłański spisał się znakomicie w wojnie polsko-bolszewickiej, wspierał w Międzywojniu ruch narodowy, był masowo mordowany i prześladowany za okupacji hitlerowskiej i sowieckiej, wspierał służbą kapelańską podziemie, a po wojnie przelewał krew z rąk żydokomuny, często jeszcze po 1989r.

Postawa nacjonal-katolicka wydaje się być koniecznością dla Polaka-tradycjonalisty, który uznając dogmatyczne i teologiczne(oparte na Tradycji i żadne pozostałe!) zwierzchnictwo duchowieństwa nad sobą – ma obowiązek krytykować szkodliwą wobec Kościoła i Narodu działalność modernistów i judaistów w sutannach i bez. Dotyczy to głównie eurofili z hierarchii i teologów(?) z kręgu pism „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku”, „Więzi” i grup im tożsamych. W tej dziedzinie zasada nieomylności nie obowiązuje. Oczywiście narodowy katolicyzm – będący właściwie synonimem katolicyzmu ludowego, opartego więcej na uczuciu i instynkcie, niż na wydumanych dywagacjach pseudofilozofów – rozwija się jako kierunek wierny ortodoksji i zdecydowanie odrzuca judeo-semicki model ekskluzywnego, rasowo-narodowego bóstwa. Coś podobnego tworzą skrajni unici, konstruując – (niestety, nierzadko przy pomocy decydentów polskiego Kościoła) – z Cerkwi greko-katolickiej jakąś wyłączną, plemienną wiarę Ukraińców. Nie na tym polega dziedzictwo Unii Brzeskiej, a raczej przypomina rzezie UPA na Polakach i święcenie siekier i kos przez ukraińskich popów obrządku greckiego. Osobnym dziwactwem jest sekta smoleńska przy PiS, rodzaj nowoczesnej towiańszczyzny, zjawisko opisywane wielokrotnie.

Polski nacjonalista-katolik doskonale wie, że jego tzw. społeczeństwo stanowi w Europie nieczęsty przykład niedołęstwa, zaniechań i krowiej pokory względem ukrytych wrogów(„tolerancja”) i braku wyższych ideałów. Przedstawił to zresztą bardzo zajmująco Roman Dmowski w „ Myślach nowoczesnego Polaka”. Głupkowaci lewacy niech szukają szowinizmu u Żydów i Niemców. W naszym programie nacjonalizmu go nie znajdą. Jesteśmy najradykalniejszymi krytykami istniejącej atrapy polskiego narodu i pragniemy ten pożałowania godny stan w miarę szybko zmienić. Szowinizm jest karykaturą nacjonalizmu.

Wbrew katastroficznym wizjom różnych koterii politycznych, ideowy nacjonalizm ma się nieźle. Zmienił po prostu zewnętrzne formy oddziaływania na rzeczywistość. Budujemy integralną alternatywę bez zbytniego angażowania się w mocno wątpliwe imprezy „zjednoczeniowe”, rozmywające rdzeń ideologii narodowej. Nie jest to bynajmniej programowy talmudyzm, ale realna ocena sytuacji. Ruch Nacjonalistyczny gardzi układami z demoliberalizmem – czyli z siłami, które przed Bogiem, hierarchią, porządkiem i tradycjonalizmem stawiają (nie)świętą demokrację. Nie interesuje nas typ ustroju – ma być taki, by służył Narodowi, a ten Opatrzności. Obecny system absolutnie tego nie zapewnia. Ochłapy władzy pozostawiamy kundlom – naszym powołaniem jest kształtowanie Nowego Narodu, poza bałaganem demoliberalnego państwa anty-prawa.

 

ROBERT LARKOWSKI


KOMENTARZE

 • Nic nie zrozumiałem...:(
  http://delfin.nowyekran.net/post/95307,wspolnota-i-jej-odmiany-w-ujeciu-prof-m-gogacza
 • @DelfInn 00:47:18
  NIEKTÓRZY ZARZUCAJĄ MI TU,ŻE PISZĘ ZBYT SZEROKO I W SPOSÓB SKOMPLIKOWANY.TEN TEKST STARAŁEM SIĘ UPROŚCIĆ.CYTOWANY PRZEZ PANA ARTYKUŁ, NIE DOTYCZY W ZASADZIE SAMEGO NARODU,ALE INNYCH WSPÓLNOT,DO TEGO W KONTEKŚCIE TEOLOGICZNYM, WYDAJE SIĘ TEŻ NIEZBYT PRZEJRZYSTY.CÓŻ,POZDRAWIAM.
 • @Robert Larkowski 01:09:13
  Przede wszytskim proszę wyłączyć CapsLock, gdy Pan pisze do kogoś via net. W tym medium pisanie wielkimi literami oznacza krzyk. Czy Pan chce mnie zakrzyczeć? Nie wiem. Ale tak się czuję.

  Po drugie, skoro powiedziałem, że nie rozumiem, tzn. że oczekuję jakiegoś doprecyzowania prezentowanego stanowiska. Aby dać pojęcie o mym stanowisku w rzeczy, dałem odnośnik do artykułu, który przybliża moje spojrzenie. Skoro Pan tego co tam napisane nie rozumie, ani ja tego, co Pan tutaj napisal nie rozumiem, to rozumiem, że przynajmniej mamy prot. rozb. Lepsze to niz nic.

  Pozdrawiam

  PS Jak Pan liczyl na konkrety, ponownie odsyłam do tego artykułu, com go przytoczył. Nie trzeba odpowiadac natychmiast. Warto wtedy, gdy się ma coś do powiedzenia.
 • @Robert Larkowski 01:09:13
  Co to znaczy naród w kontekście ateologicznym?
 • Anarchistyczy indywidualizm.
  "(...) Ten z nami! Ten przeciw nam!
  Kto S A M, ten nasz N A J G O R S Z Y wróg! (...)"

  Jacek Kaczmarski "Mury"
 • @Robert Larkowski
  Głosi Pan poglądy bliskie prezentowanym w idei Cywilizacji Polskiej.
  Są jednak różnice, które w Pana wizji, bardzo łatwo mogą przerodzić się w formy szowinistyczne i rasistowskie.

  W skrócie:
  z Pana postu wyłania się przekonanie, że wartości są w Narodzie i Naród jest ich źródłem.

  Moje ujęcie jest takie, że Naród jest nośnikiem wartości, ale nie ich kreatorem.

  Ta różnica jest o tyle istotna, że nie pozwala Panu na utworzenie spójności całego logicznego wywodu; to zastepuje Pan twierdzeniami a priori.

  Nie ma wojny między nami póty, póki elementy nacjonalistyczne nie zaczną się przeradzać w szowinistyczne. Niestety - u Pana jest to równia pochyła, albo , jak kto woli, sytuacja lejkowa.
 • ------------------- ku pamięci
  http://forum.historia.org.pl/topic/2544-czy-kosciol-katolicki-przyczynil-sie-do-rozbiorow/
 • @Ranger 01:44:27
  dużo i od siebie. w przeciwieństie do automatycznego (sądząc z jakości) tłumaczenia jakichś nieznaczących notek z lewackich stronek internetowych i zamieszczanie ich bez polskich liter. że nie wspomnę o obrzucaniu ew. dyskutantów uprzednio przygotowanymi fekaliami bez ładu i składu. spadaj rędżer na al-jazeerę i tam trolluj.
 • @DelfInn 02:09:40
  PRZEPRASZAM,ALE MAM AWARIĘ KONSOLETY,MOGĘ ODPOWIADAĆ TAK - ALBO WCALE. PRZEDSTAWIŁEM SWOJE ZDANIE W SPOSÓB SPÓJNY I KONKRETNY,PRZYNAJMNIEJ SIĘ STARAŁEM.TO JEST WPIS W FORMIE BLOGA,NIE ROZPRAWKA NAUKOWA.OT,PO PROSTU ROZWINIĘCIE KILKU MYŚLI.NAPISAŁEM MNÓSTWO ARTYKUŁÓW O NARODZIE I NACJONALIZMIE,MOŻE BĘDĘ JE TU,CO JAKIŚ CZAS WRZUCAŁ.ZAPEWNIAM,ŻE NIE JESTEM AMATOREM W TEJ DZIEDZINIE,ALE RÓWNIEŻ NIE KREUJĘ SIĘ NA WSZYSTKOWIEDZĄCEGO PROROKA.POZDRAWIAM.
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:08:20
  NIE WYDAJE MI SIĘ,ŻE ISTNIEJĄ TAKOWE ZAGROŻENIA(SZOWINIZM,RASIZM).ZRESZTĄ SZOWINIZM NIE JEST IDEOLOGIĄ,STĄD NIE WYPŁYWA Z NACJONALIZMU,LECZ UCZUCIEM I MOŻE SIĘ W NIEGO WYRODZIĆ PATRIOTYZM,TO LOGICZNE. ŁĄCZE W TYM KRÓTKIM TEKŚCIE LOS NARODU I KATOLICYZMU,ODRZUCAM SOCJAL-DARWINIZM W KAŻDYM KSZTAŁCIE,STĄD PANA NIEPOKOJE W KWESTII RASIZMU, UWAŻAM ZA NIEUZASADNIONE.POWTARZAM, TO TEKST W FORMIE BLOGA,NIE ROZPRAWA NAUKOWA,PROSZĘ O WYROZUMIAŁOŚĆ,ŻE UŻYWAM SKRÓTOWYCH OKREŚLEŃ A PRIORI,A NIE ROZWIJAM ICH W DŁUGI WYWÓD,BO KTO BY TO PRZECZYTAŁ,ZRESZTĄ MÓJ CZAS RÓWNIEŻ JEST OGRANICZONY.DZIĘKUJĘ ZA UWAGI,WEZMĘ JE SOBIE DO SERCA.
 • @Robert Larkowski 10:00:18
  A wie Pan, co jest w Piśmie o tym, co przyszedł na przyjęcie nieprzywoicie odziany i jakie są tego skutki? Skoro ma Pan problem z klawiszami, gorąco zachęcam by wpierw to z nimi zrobić porządek, a potem się wypowiadać publicznie - zasadę podałem.

  Smuci mnie, że wiele Pan napisał, a z tego do czego Pana odesłałem tak niewiele pojął.

  Serdeczności
 • @programista 08:09:46
  (:,IDEOWIEC JEST ZAWSZE SAM,BITY Z KAŻDEJ STRONY,ZNAM TO Z WŁASNEGO DOŚWIADCZENIA. SAMOTNOŚĆ WOBEC DYWIZJI PANCERNYCH,TO NIE TYLKO LĘK ANARCHISTY,NACJONALISTY MOŻE NAWET CZĘŚCIEJ.POZDRAWIAM.
 • @DelfInn 10:16:34
  PAN WYBACZY,ALE MAM SWOJE POGLĄDY-NIE BĘDĘ ICH ZMIENIAŁ Z POWODU INNEGO TEKSTU.KOŃCZĘ DO NAPRAWY KONSOLETY.POZDRAWIAM.
 • @Robert Larkowski 10:17:03
  W sytuacji zablokowania Caps Lock'a (uszkodzenia) shift działa w stronę
  odwrotną tzn. nacisnąwszy piszemy małymi. Trochę trudno, ale się da.
  A teraz merytorycznie : nisze mają swoje języki, to normalne, ale czy nie dałoby się tego przetłumaczyć na ogólnopolski ? Znaczenie wielu słów
  odbieram zupełnie inaczej.
 • @Robert Larkowski 10:10:22
  Zanim Pan się zgodzi z Wojtasem, niech Pan najpierw przeczyta o jego poglądach:

  http://cygnus.nowyekran.net/post/95347,cywilizacja-polska

  On na pewno nie uznaje dogmatycznego i teologicznego zwierzchnictwa duchowieństwa. On ma "własne" koncepcje doktrynalne.

  pozdrawiam
 • @Rebeliantka 10:51:34
  FAKTYCZNIE, NIE ZNAM JEGO POGLĄDÓW,MOJE SĄ PRZEJRZYSTE - DZIĘKUJĘ PANI ZA ZWRÓCENIE NA TO UWAGI.
 • ------------ rebeliantka --wyznawczyni
  -----------------JUDEOCHRZEŚCIJAŃSTWA--------------------
 • @Ranger 11:07:55
  and u r short arsed shit-sniffing sweaty arse crack and your mamma is rough as fuck veiny cack-hole cadet!

  sprawdzimy kto znalazł w necie lepszy insult generator, czy wystarczy tej błazenady?
 • @Ranger 11:50:29
  nudne...
 • @ninanonimowa 11:42:01
  Szanowna Pani, w mojej ocenie nie ma czegoś takiego jak judeochrześcijaństwo. Jest po prostu chrześcijaństwo.

  Ja zwyczajnie należę do Kościoła Katolickiego, któremu Pani przypisuje jakieś swoje urojenia.

  Nie potrafię zrozumieć o co Pani chodzi w etykietach, które nadaje Pani innym ludziom.

  Pani chciałaby, abym przestała być katoliczką, czy co?
 • @radzioron 12:48:46
  ło rany... PANIE OPARA! SPRITOLIBRO!! ileż można tolerować jawny antypolonizm i wojujące antychrześcijaństwo? Czy są Panowie dać ofertę otwarcia, czy tylko mamy się jojczyć - w kisielu?
 • @ninanonimowa 11:42:01
  Mogłaby się Pani poduczyć np. tutaj:
  http://www.bibula.com/?p=35704
 • @Rebeliantka 12:40:55
  --Pani prawo !! jest być tym , kim Pani chce być -NIC MI DO TEGO !!!!!
  --natomiast moim prawem JEST CHCIEĆ !!!! aby moja Ojczyzna Polska została --UWOLNIONA spod wpływów POLITYCZNYCH znajdujących się poza jej granicami -wpływów , które nigdy nie były zgodne z POLSKĄ RACJĄ STANU -- TWIERDZĘ ,że WROGA Polsce polityka Watykanu doprowadziła do jej DZISIEJSZEGO UPADKU -patrzę na całą historię tzw. RACHUNKIEM CIĄGNIONYM --Droga Pani !! proszę wymienić PIĘĆ !!!!! choćby 5 historycznych zdarzeń , w których Watykan STANĄŁ po STRONIE Polski

  / dlatego tacy jak Pani POLAKOKATOLICY którzy nie rozróżniają RACJI STANU !!! Narodu / Państwa -nauk Jezusa od WATYKAŃSKIEGO BIZNESU - są wdg.mnie ŚMIERTELNYMI WROGAMI -których za wszelką cenę trzeba odsunąć od jakichkolwiek wpływów na życie polityczne Polski -------ODCIĘCIE WATYKAŃSKIEGO RYJA od naszej biednej ZASZCZUTEJ -OKRADZIONEJ -ZNIEWOLONEJ -OSZUKANEJ przez KLER Polski --jest i będzie !! MOIM CELEM ŻYCIA /

  -o katolikach proszę mi NIE MÓWIĆ -też jestem katoliczką i jakie niby dobro dla Polski z tego faktu ma wynikać ??? z szacunku do Narodu nie będę wymieniać ----------- tych pozytywów .............
 • @ninanonimowa 13:55:29
  Coś takiego! Proszę podać 5 przykładów wpływania politycznego Watykanu na Polskę dzisiaj, które to wpływy oznaczają - jak to Pani była uprzejma wyrazić - "watykański ryj nad naszą biedną ZASZCZUTĄ -OKRADZIONĄ -ZNIEWOLONĄ -OSZUKANĄ przez KLER Polską".
 • @Rebeliantka 14:11:04
  Ehm... No wiesz... Oni się tam za nas modlą... To coś więcej niż polityka, skoro wywołuje demoniczne manifestacje :)
 • ------------- zapomniałam o DROBIAŻDŻKU
  ---Pani określiła się jako ----------duchowy żyd -----
  ---mnie! na tych prastarych ziemiach wciąż wychodzi SŁOWIAŃSKI DUCH -
 • @ninanonimowa 14:19:28
  Gdzie ja się tak określiłam? To śmieszne - epitety i insynuacje. Czekam na 5 przykładów politycznego wpływu Watykanu na Polskę dzisiaj, Szanowna Pani. Proszę nie zbaczać z tematu, który sama Pani wykreowała.
 • ------------------- precyzyjnie rzecz ujmując !!!!! tak brzmi pytanie
  [ ! proszę wymienić PIĘĆ !!!!! choćby 5 historycznych zdarzeń , w których Watykan STANĄŁ po STRONIE Polski ]
 • @ninanonimowa 14:39:47
  Nie, proszę Panią, tak nie będziemy dyskutować. Proszę podać najpierw 5 przykładów, gdy "watykański ryj" (to Pani określenie), odpowiada za "ZASZCZUCIE -OKRADZENiE -ZNIEWOLENIE -OSZUKANIE przez KLER Polski" dzisiaj.
 • @ninanonimowa 14:39:47
  Bo proszę Pani, w prawie rzymskim jest taka zasada, że to oskarżyciel musi dowieść słuszności swojego oskarżenia, a nie odwrotnie. Istnieje w naszej tradycji DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI. Pani ma inny pogląd?
 • ----------------- tresowana jesteś jak widzę rebeliantko
  ---- no niech zgadnę ??? OPUS DEI ?? MOSSAD ?? JEZUICI ??? czy nudzisz się w jakimś dobrze prosperujący DOMU PIELGRZYMA nie płacącym podatków ????/ miejsce kultu / itd........itd.......
  żegnam się !! stosujesz Pani cwaną żydoską metodę - a ja ją znam :))))
 • @ninanonimowa 14:55:59
  ...i poszła lizać rany do swojej budy.
 • @xmas 15:06:43------------ z budy
  ------------no i gdzie tych 5 HISTORYCZNYCH FAKTÓW ???????-------

  - a tak nawiasem Polacy !!! przyjrzyjcie się / NASZEJ DYSKUSJI / --klasyka !! odwracania KOTA OGONEM !!! tak właśnie dzieje się w naszych sądach
  --przychodzicie z mordercą na łańcuchu a tam ??? sądzi REBELIANTKA ---z sądu to wy wychodzicie na łańcuchu i jeszcze mordercy odszkodowanie płacicie
 • @ninanonimowa 15:15:29
  Pani wyraziła swoje spostrzeżenia. Ktoś odebrał je jako zarzuty i poprosił o ich wywiedzenie. I tego oczekuje. Hm... No i?
 • Syjoniści strwożeni nacjonalizmem i faszyzmem
  Powód tej panicznej trwogi żydo-systemów Zachodu jest oczywisty. Zarówno nacjonalizm, jak i faszyzm (faszyzm w dużej mierze bazuje na nacjonalizmie) stawiały i stawiają sobie za cel suwerenny rozwój własnych narodowych państw. Nacjonalizm i faszyzm występowały przeciw żydowskim ideologiom liberalnego kapitalizmu oraz komunizmu, przeciw degeneracji narodowej kultury i moralności, przeciw społecznej niesprawiedliwości i przeciw kryzysotwórczemu, żydowskiemu kapitalizmowi, narzuconemu Europie po I wojnie światowej przez żydowską finansjerę świata anglosaskiego.
  To dzięki faszyzmowi Włochy w okresie między wojennym stały się nowoczesnym, uprzemysłowionym państwem. Zlikwidowano powszechną biedę, bezrobocie. Dostęp do oświaty i ochrony zdrowia stał się udziałem wszystkich obywateli.
  Podobnie hitlerowskie Niemcy, zaledwie w ciągu czterech lat od obalenia żydowskiej Republiki Weimarskiej, w czasie rządów A.Hitlera, zlikwidowały 26% bezrobocie. Niemcy stały się ponownie światową, gospodarczą potęgą. Nie, kto inny, tylko A.Hitler natychmiast po objęciu władzy w 1933r. zakończył wojnę celną z Polską, którą prowadziła z nami od 1919r. żydowska Republika Weimarska – tak przecież wychwalana za „żydowską demokrację” przez prof. J.Staniszkis i przez powszechne żydo-media.

  Nacjonalizm, faszyzm, narodowy socjalizm, doskonale udowodniły w praktyce, że gospodarczy rozwój – a jak pokazuje historia, rozwój wręcz dynamiczny oraz prawo do godnej egzystencji człowieka, są całkowicie realne, jeśli tylko odrzucimy żydowski kapitalizm i odsuniemy syjonistyczne żydostwo od władzy we własnych krajach.

  Dzisiaj, przy niespotykanym w dziejach ludzkości postępie technicznym, możliwości rozwoju i zapewnienia godnej egzystencji obywatelom są praktycznie nieograniczone. Tymczasem narody świata żyją w pogłębiającym się kryzysie i poddawane są procesom depopulacyjnym przez syjonistyczny syndykat zbrodni, który opanował światowe finanse i władze w atomowych potęgach Zachodu.

  Czy zatem, może dziwić, że nacjonalizm, faszyzm, narodowy socjalizm, są wyklinane w powszechnych żydo-mediach, które nigdy nie potępiły panoszącego się zbrodniczego, żydowskiego syjonizmu i żydowskiego kapitalizmu?

  Niemiecki nazizm bazował na nacjonalizmie i na faszyzmie. I te jego cechy były pozytywne, dlatego uzyskał ogromne poparcie narodu niemieckiego. Jednak zawierał w sobie także elementy skrajnie szowinistyczne – ideologię wybraństwa (germańska „rasa panów”) przeniesioną wprost z filozofii judaizmu i z syjonizmu i stąd brał się jego niewątpliwy rasizm i zbrodniczość szczególnie wobec nacji słowiańskich – (?). A przecież to właśnie tym nacjom żydostwo winne jest szczególną wdzięczność za swoje przetrwanie.
  Z syjonistami z Wall Street łączyło III Rzeszę porozumienie w sprawie budowy na Bliskim Wschodzie Izraela, do którego mieli przenieść się Żydzi z Europy.
  Niektórzy historycy uważają, że II RP od 1926r., pod dyktaturą J.Piłsudskiego, była państwem parafaszystowskim. Jest to pogląd całkowicie błędny. Niewielu wie, że zamach majowy w Polsce był inspirowany przez żydowską finansjerę z Londynu i z Wall Street, której delegacja w Polsce rozpoczęła się i zakończyła w ciągu kilkunastu minut na dworcu kolejowym w Warszawie w 1922r., – ale rządy mieliśmy wtedy ludowo-narodowe, a nie żydowsko-masońskie jak po 1926r. i współcześnie w III RP. To właśnie ta żydowska finansjera natychmiast po przewrocie majowym podyktowała Bankowi Polskiemu nowy niekorzystny dla Polski statut (podobnie jest dzisiaj – patrz art. 220 i 227 Konstytucji RP opracowanej przez agentów żydo-masonerii w 1997r.). Zawyżono wartość polskiego złotego wiążąc go jednocześnie z $ USA i w ten oto prosty sposób uniemożliwiono gospodarczy rozwój Polski, przeciwko powstaniu, której w 1918r. tak usilnie występowało międzynarodowe żydostwo.
  Żydzi, żydowska światowa finansjera panicznie boi się nacjonalizmu i faszyzmu.
  Żydowski prezydent Francji, F.Holland w wywiadzie dla żydowskich dzienników, El Pais, The Gwardian, Gazety Wyborczej, La Stampa, Süddeutsche Zeitung, Le Monde, w 2012r. obwieścił:
  „To, co nam zagraża, to nie naród, ale nacjonalizm”

  Z inspiracji brytyjskiego wywiadu (który w rzeczywistości obsługuje interesy żydowskiej finansjery Wlk.Brytanii) komuniści włoscy – zapewne wywodzący się z tej samej nacji, co komuniści w Rosji w 1917r. -, powiesili w kwietniu 1945r. B.Mussoliniego. Jego osoba i polityczne osiągnięcia są do dzisiaj dezawuowane.
  Wśród społeczeństw chrześcijańskich proces deprecjonowania osoby polega na publicznym podkreślaniu braku moralności w postępowaniu. B.Mussolini miał – podobno – kilka kochanek. Ten sam sposób opluwania żydowska finansjera – ten syndykat zbrodni -, zastosowała wobec zamordowanego prezydenta JFK (chciał pozbawić żydowska mafię władzy nad obiegiem pieniądza), rozpowszechniając w swojej kolorowej prasie prymitywne plotki, jakoby zdarzało się, że żona zamordowanego prezydenta (jedyny katolik wśród prezydentów USA) znajdowała w ich małżeńskim łożu damskie majtki innych pań.

  Syjonistyczny Żyd nie przebiera w środkach, gdy w grę wchodzą pieniądze i władza.

  Całe niemieckie złoto znajduje się dzisiaj w bankach USA i Wlk.Brytanii !
  Polskie złoto od przed wojny znajduje się w Londynie !
  Czy będzie możliwe odzyskanie narodowej własności przez Niemców i Polaków?
  Syjonistyczna finansjera robi wszystko, żeby utrzymać własność obiegu pieniądza i nie dopuścić do ponownego ustanowienia parytetu kruszcu w obiegu pieniężnym, bo to uniemożliwiłoby jej zadłużanie państw i narodów i stanowienie realnej władzy nad Zachodem.
  Nie tak dawno żydowska finansjera z Londynu potrąciła sobie z naszego złota równowartość 28 mln funtów, za korzystanie przez polskich lotników z angielskich samolotów bojowych w czasie bitwy o Anglię w 1940r.

  Ach te straszne nacjonalizm i faszyzm – czy odbiorą władzę międzynarodowej żydowskiej finansowej mafii?
  Miejmy nadzieję, że tak.  To, co nam dziś zagraża, to nie nacjonalizm, nie faszyzm, i nie narodowy socjalizm. Zagraża nam totalitarny, imperialistyczny, zbrodniczy syjonizm z jego żydowskim kapitalizmem, z dążeniem do globalizacji, do NWO, czyli rządów syjonistów nad światem, a przez degenerację narodowych kultur, moralności, etyki, poprzez unifikację społeczeństw, przez upowszechnienie społecznej biedy i wykluczenia, realizację depopulacji ludności świata.
  To właśnie nacjonalizm, faszyzm, narodowy socjalizm, mogą stanowić skuteczną obronę przed zbrodniczym syjonizmem i żydowskim kapitalizmem.

  images Szef MSW, B.Sienkiewicz będzie walczył z nacjonalizmem i faszyzmem

  0002791G2LTEG6I3-C116-F4 Oni już walczą z nacjonalizmem i z faszyzmem

  Dariusz Kosiur


  za:http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/07/07/syjonisci-strwozeni-nacjonalizmem-i-faszyzmem/
 • @stanislav 16:28:25
  Politycy i media o nacjonalizmie i faszyzmie w Polsce

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8VkA9-yhilQ
 • @stanislav 16:32:29
  czy ja naprawde na polskich portalach wciaz musze czytac o zydach?... a cos polakach by chcial, a?
 • @ DelfInn
  Przeczytałem Twój polecany artykuł „WSPÓLNOTA i jej odmiany”, w którym wyłoniła się dusza Larkowskiego. Pomyślałem, że współpraca z nim byłaby fantastycznym wydarzeniem dla ocalenia Polski z kleszczy syjonizmu. Niestety, cały swój potencjał na wiarygodność zgubiłeś czepiając się Larkowskiego w zasadzie o to, że nie przepisał Twojego artykułu słowo-w-słowo. Larkowski uprzejmnie przeprosił za duże litery oraz wyraźnie dał do zrozumienia, że potrafi wyrażać swoje poglądy własnym tekstem. Tymczasem Ty, Panie DelfInnie, „zajojczyłes się w kisielu”.
  Wielka szkoda i strata dla kraju! Czy potrafisz przeprosić, podać rękę i zacząć działać WSPÓLNIE?
 • Mógłbym się zgodzić z tezami zawartymi w tym artykule
  gdyby nie kilka przekłamań na temat Kościoła Katolickiego. Nota bene nie rozumiem czemu mają służyć te ataki na KRK, skoro Ruch Narodowy jest na tym zakorzeniony.
 • @Zdzich 17:23:19
  Też przeczytałem linkowany artykuł.
  To tomizm - trzeba zaznaczyć, że w dobrym ujęciu.
  Nie wprowadza nowych wartości i nie jest zdolny przeciwstawić się obecnemu kryzysowi etycznemu.

  Konstatacje nie mające podstaw logicznych.
 • @Mind Service 17:45:01
  Jesli nie rozumiesz, to zapoznaj się z róznicami kościoła przed- i po-soborowego.
  http://www.tedeum.pl/kategoria/Bractwo-Sw-Piusa-X
 • --- Delfin -- zaślepionyś Pan -już tekstu ze zrozumieniem nie czyta
  ----mam nadzieję ,że nie SKAZI Pan swoją watykańską odmóżdżoną głową -nowego ruchu -przez takich jak Pan GŁUPCÓW -Polska jest w tym a nie innym miejscu !!

  --NIE JEST Pan PATRIOTĄ !!! a Polakiem ? to tylko się tak Panu wydaje !

  --masz dobry człowieku prezent -Lednica -żydoską fujarkę i taniec Estery
  --------------------szalom
  http://www.youtube.com/watch?v=oloTQwfjuYE
 • ----------------- a poza tym !!!
  ---inteligentny człowiek !! powinien się domyślić dlaczego Larkowski pisze dużą czcionką !!-------oczy ---
 • @ninanonimowa 14:55:59
  To nie masz Pani jednak tych argumentów na przestępstwa tego strasznego kleru i "watykańskiego ryja"? Tak właśnie myślałam. Dziękuję za "odpowiedź".

  ps. a "korepetytorzy" na urlopie", czy co?
 • @Krzysztof J. Wojtas 17:50:42
  Mam wielka nadzieje, ze nie jestes "racjonalista".

  Pozdrawiam,
 • @ninanonimowa 15:15:29
  Nie przesadzaj, pani komunistko. Na następny raz lepiej się przygotuj.
 • @ninanonimowa 17:53:04
  Proszę trochę moderować język...
 • @ninanonimowa 18:33:15
  Zgłosiłam nadużycie. Kogo wzięłam w sukurs, Szanowna Pani? Znowu gołosłowne twierdzenia, tak jak w stosunku do kapłanów? Niech Pani wyluzuje, bo jeszcze Pani wylewu dostanie z tej antykatolickiej nienawiści. Żegnam.
 • @Zdzich 18:03:49
  A co to znaczy "racjonalista"?
 • @Zdzich 17:23:19
  Czy ja wiem?... Jeśli przyjąć Pańską opinię o p. Larkowskim za zgodną z rzeczywistością, a nie jako jedynie Pańskie widzimisię,marzenie, przypuszczenie, supozyjcję czy tp, że On przekazu tamtego, jak sam stwierdził, nie pospiesza, to owszem, nie ma obowiązku nikt rozumieć wszystkiego natychmiast. Sam jestem tego świadectwem :) Moja propozycja oglądu rzeczywistości pozostaje w mocy do chwili nawiązania kontaktu z adresatem wypowiedzi. Adresat się wypowiadać wszelako tutaj nie potrafi, być może ze wzgl. techn., więc trudno teraz wyrokować o jednoznacznych postawach.
 • @ninanonimowa 17:53:04
  Nie rozumię...
 • @ninanonimowa 17:59:04
  Ale bo kiedy nie ma potrzeby bycia inteligentnym, skoro ktos wprost twierdzi ze nie panuje nad klawiaturą... Hm... A Pani? Panuje?
 • ------- ech Panie Delfin - idz Pan pomidory podwiązywać - mam gości
  --- podjechali marzeniem !! jadę na lotnisko / nieczynne / DEPNĄĆ sobie :))
  -patrz Pan czym !! / jeden z nich /

  http://www.google.pl/search?q=bugatti+veyron+super+sport+z%C5%82oty+cena&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=i0PgUZ3IDYmZtAbR8YHYAQ&ved=0CCoQsAQ&biw=1366&bih=593
 • @DelfInn 19:21:55
  PANIE DELFIN,NIE WIDZĘ Z PANA STRONY WYCIĄGNIĘTEJ RĘKI,TYLKO INSYNUACJE, WYPRASZAM SOBIE.TO RÓWNIEŻ ZNIECHĘCA MNIE DO DIALOGOWANIA Z PANEM.JA WYSTĘPUJĘ POD NAZWISKIEM,KTÓRE JEST W KRĘGACH NARODOWO-PATRIOTYCZNYCH ZNANE,MÓJ DOROBEK PUBLICYSTYCZNY TAKŻE. DZIWNE JEST TO,ŻE DYSKUTOWAŁBYM Z SSAKIEM MORSKIM. PS.TO TAK TRUDNO POJĄĆ,IŻ CAPSLOCK SIĘ ZEPSUŁ? TRZEBA MNIE CIĄGNĄĆ ZA NOGAWKĘ I IMPUTOWAĆ Z TEGO POWODU BRAK INTELIGENCJI?NIECH PAN SIĘ ZASTANOWI.POZDRAWIAM I ŻEGNAM.
 • · dobrze że ktoś myśli jeszcze po Polsku ·
  Czy ktoś rozumie to chyba kwestia kodu kulturowego. Niestety wielu nie zaczerpnęło za młodu z czystego źródła. Takie czasy ale przetrwamy.

  http://www.youtube.com/watch?v=w_Yxo6XVzrw
 • @Ranger 21:46:02
  TO JEST ŻYCIORYS NIEAKTUALNY,ZERWAŁEM Z PPN I L.BUBLEM,JESTEM WICEPREZESEM OBOZU WIELKIEJ POLSKI,PRZEDTEM BYŁEM PUBLICYSTĄ W KONSERWATYZM.PL
 • @DelfInn 19:18:54
  Niechciałbym zacząć podejrzewać Pana o narcyzm. Proszę podać rękę Robertowi, i to szybko. Potem będziemy oglądać rzeczywistość. Wspólnie! :)
 • @Robert Larkowski 22:05:45
  PS.ZOSTAŁEM TEŻ CZŁONKIEM REDAKCJI "MYŚLI POLSKIEJ".
 • Interesujący artykuł
  Zauważyłem jednak, że czytelnicy rzadko wypowiadają się na temat. A tego oczekuje każdy autor, poświęcający swój czas na kluczowe przemyślenia. Tak na marginesie zdjęcie powyższe nie jest zdjęciem kol. Larkowskiego ale niejakiego Leszka Bubla, który zamieścił m.in. mnie oraz Zygmunta Balickiego (obok Popławskiego, najbliższy współpracownik Dmowskiego) w encyklopedii żydów własnego autorstwa :)
 • @Robert Larkowski 21:14:45
  Skoro nie potrafi Pan sobie poradzić z tak prostą sprawą jak klawiatura i kultura wypowiedzi, to jak Pan zamierza sobie i innym radzić w tak trudnej sprawie, jak kultura narodowa? Pan sobie wsadzi zapałkę pomiędzy ten klawisz a bandę klawiatury i kiedy trzeba wciska Shift - może to pomoże na chwilkę? Nie mam nic do Pan Pańskiej inteligencji, proszę mi nie wpierać dziecka w brzuch, bo to niegrzeczne. I nie żegnać mnie skoro chcę nawiązać kontakt. No chyba, że Pan jesteś jesteś leń i tchórz, to wtedy fakt - czas spływać :) To jak?
 • @Zdzich 22:17:06
  A co to ma do rzeczy?
 • @DelfInn 00:44:08
  ---emeryt ----------- i twórca w pełni tworzenia/ kochania / zdobywania / rozterek / emocji ----itp -- wez se zapałkę ...... jak ty nie wiesz gdzie masz głowę -w 100 miejscach dzisiaj byłeś - i tysiąc spraw załatwiłeś -albo i nie :))) biurwy mają czas - a Ty nie masz !! ani czasu ani kasy -MASZ !!! jednak masz !! początki nerwicy
 • @ninanonimowa 00:53:25
  Ble, ble, ble... Jak się jeździło?
 • -------- jak ??? zajebiście kolego !! zajebiście
  ----------- sex i marycha -wysiadają :)))
 • @ninanonimowa 01:14:48
  Ohoho... A ja Panią miałem za jakiegoś zramolałego piernika, a tu proszę - kwitnąca lipcem gółka :)))
 • @DelfInn 00:47:18 CHYBA ZDURNIAŁEŚ?
  Robert słusznie podniósł, że katolicyzm tradycyjny i ten ludowy - nieskażony żydzizmami i synkretyzmem - NAJPEŁNIEJ I NAJSZLACHETNIEJ "KARMI POLSKOŚĆ".

  Test Roberta jest słusznym wołaniem o stworzenie koncepcji nowoczesnego - acz osadzonego w Tradycji - NARODU POLSKIEGO, zdolnego do skutecznego sprzeciwienia się współczesnym herezjom i barbarzyństwom oraz okupacji żydów i meteków!!!

  DODAM, ŻE NAWET NA KONGRESIE RUCHU NARODOWEGO W WARSZAWIE NIE PRZEDŁOŻONO ANI JEDNEJ KONCEPCJI NARODU POLSKIEGO, pomimo, że już kulka dziesiątek lat temu próby zarysowania takich koncepcji Narodu przeprowadził św. o. prof. J. I. M. Bocheński OP.

  WIELU DZIŚ MÓWI NARÓD, ale niestety nie mówi jaki????

  Dodam, że Bosak również nie przedstawił w swoich wizjach programowo-gospodarczych żadnej etyki gospodarowania dla uwłaszczonego Narodu Polskiego.
  Mam obawy, że Bosak miał jak Balcerowicz jedynie wizję jakiegoś "tubylczego narodu gołodupców", ale nie o takie WIZJE NAM SIĘ ROZCHODZI!!!

  Bowiem OJCZYZNA to OJCOWIZNA!!!

  A o Ojcowiznę się dba i się ją rozwija i pomnaża oraz Ojcowizny się broni z bronią w ręku do krwi ostatniej. I tak nam dopomóż Bóg w Trójcy Przenajświętszej.

  NARÓD WŁAŚCICIELI - CAŁY NARÓD MIEĆ MUSI PRAWO DO OBRONY, a więc każdy Polak musi być posiadaczem broni.

  Przy naszym położeniu geopolitycznym, to KAŻDY POLAK MUSI BYĆ ŻOŁNIERZEM Wielkiej Polski Katolickiej.

  O, Panie, któryś jest na niebie,
  Wyciągnij sprawiedliwą dłoń!
  Wołamy z cudzych stron do Ciebie,
  O polski dach i polską broń

  http://www.youtube.com/watch?v=4kSANMl6EFA

  Zatem każdy Polak musi mieć zabezpieczoną WŁASNOŚĆ oraz NARZĘDZIA, PRAWO, A TAKŻE EGZEKUCJĘ PRAW CZYLI BROŃ!!!

  W wolnej Wielkiej Polsce Katolickiej nie ma miejsca na Wielką Lichwę, która musi ustąpić SOLIDARYZMOWI I BRATNIEJ MIŁOŚCI słowiańskiemu, katolickiemu Narodowi Polskiemu.


  "... Żaden naród nie może zrezygnować ze swoich praw do wolności i z własnych zadań. Nie wolno tych praw nikomu oddawać, ich obrona jest obowiązkiem moralnym, a rezygnacja z nich - zdradą!"- Prymas Tysiąclecia - Kardynał Stefan Wyszyński (Warszawa, 16 sierpnia 1970 r.).
  Wierni do końca - BOGURODZICA
  http://www.youtube.com/watch?v=9W_UCU9geDk&feature=related


  „...polski katolicyzm powinien odrzucić zarówno Maritainowską koncepcję państwa liberalnego, jak neopogańską koncepcję państwa totalnego, atoli jednak opowiedzieć się za państwem "jednokierunkowym", tzn. takim, w którym "uobecnia się określony ideał narodowy i katolicki". Polska "nie może być pojmowana jako wspólny dach dla komunistów, hitlerowców i tym podobnych. Polska ma określoną misję katolicką, tę misję spełnić ma naród polski, w imię tej misji naród polski rządzi Polską, nie inni. Tamci mogą być tolerowani, o ile nie szkodzą. Nic więcej”
  (Ojciec prof. Józef I.M. Bocheński OP, filozof, logik, kapłan i żołnierz, rektor katolickiego uniwersytetu we Fryburgu)
 • @Janusz Górzyński 04:31:52
  Hę? >:) Dzięki za materiał. BTW, masz ochotę budować naród na opozycji czy na tożsamości?
 • DelfInn. Wypowiedzi:
  „Nic nie zrozumiałem...:(
  Ja tego, co Pan tutaj napisal nie rozumiem.
  Co to znaczy naród w kontekście ateologicznym?
  Adresat się wypowiadać wszelako tutaj nie potrafi.
  Nie rozumię...
  A co to ma do rzeczy?
  Ble, ble, ble... Jak się jeździło?
  Hę? >:) ”

  Houston. Mamy problem!
 • Otwórzcie OKO!!!
  "Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz." [Mt. 10, 34]


  "(...) Oto wróg zebrał wszystkie swe siły, ażeby zagrodzić nasze granice, zetrzeć naszą bohaterską armię i odebrać Polsce na nowo przecenny skarb jej wolności. Wróg to jest tym groźniejszy, bo łączy okrucieństwo i żądzę niszczenia z nienawiścią wszelkiej kultury, szczególnie zaś chrześcijaństwa i Kościoła (...), szczególniejszą nienawiścią zapałał on do Polski. Bo gdy niektóre mocarstwa zeszły ze swej pierwotnej drogi, aby zawierać z tym wrogiem umowy, własnego niepomne niebezpieczeństwa, Polska jedna oparła się pokuśnym wołaniom tego wroga i jakby murem stanęła, aby mu wstęp do siebie z zachodu Europy zagrodzić. Dlatego to wróg ów poprzysiągł jej zniszczenie i zemstę".(7 lipca 1920 r. list do Narodu, w którym biskupi polscy apelowali o zjednoczenie wszystkich Polaków dla przeciwdziałania bolszewickiej nawale)

  SKORO ATAKUJĄ NAS BARBARZYŃCY, TO MUSIMY SIĘ JAKO NARÓD BRONIĆ - SKUTECZNIE I BEZ TRWOGI Z WOLĄ POKONANIA BESTII!!!

  "....Jestem Polakiem - więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka"
  (Roman DMOWSKI, "Myśli nowoczesnego Polaka", 1902)
  "... Żaden naród nie może zrezygnować ze swoich praw do wolności i z własnych zadań. Nie wolno tych praw nikomu oddawać, ich obrona jest obowiązkiem moralnym, a rezygnacja z nich - zdradą!"- Prymas Tysiąclecia - Kardynał Stefan Wyszyński (Warszawa, 16 sierpnia 1970 r.).
  „...Lepiej nam w bitwie umrzeć, niźli patrzeć na nędzę narodu naszego i na zburzenie praw Bożych i Kościoła jego”. (Sł. B. ks. Piotr Skarga „Żołnierskie Nauki”)


  Zachęca nas teraz do tego ABY WALCZYĆ DO KONCA ks. prof. Oko
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vPtRgJ6NE0I#at=344

  KTO SIĘ NIE BRONI TEN GRZESZY PRZECIWKO BOGU I OJCZYŹNIE!!!

  Do wolności wyzwolił nas Chrystus! Trwajcie więc i nie bierzcie na siebie znowu jarzma niewoli” ( GA 5,5)
  Kiedy w roku 1102 cesarz niemiecki Henryk V zażądał od Bolesława Krzywoustego, by połowę państwa oddał bratu Zbigniewowi, zdrajcy na rzecz cesarza, i by do tego dołączył wielkie pieniądze dla cesarza na znak poddaństwa, to król odpowiedział:

  "Wolę stracić królestwo Polski, broniąc jego wolności, niż zachować je w jarzmie poddaństwa"


  BRONIĆ SIĘ MOŻE TYLKO WSPÓLNOTA ŚWIADOMA SWYCH CELÓW ORAZ SOLIDARNA I BOHATERSKA - NARÓD POLITYCZNY!!!

  Warto się naprawdę trzymać starych reguł i porządnych konwencji definiujących zagadnienie, a więc tego, że Naród, to zbiorowość społecznie-solidarna połączona ze sobą językiem, kulturą, moralnością, religią, a także pełną sumą przeżyć, wszystkich, a więc tych tragicznych i haniebnych oraz tych wzniosłych i bohaterskich wydarzeń - zapisanych w dziejach i w psychice wspólnoty, które łączą, spajają, jednoczą oraz uszlachetniają jednostki i rodziny dla realizacji Wielkich Celów. Albowiem - jak już napisałem - Naród to wspólnota moralna, organiczna, duchowa rodzina rodzin, na którą składają się wszystkie pokolenia, jakie były, jakie są i jakie nadejdą. Naród potrzebuje też dla swego rozwoju pewnego rdzenia gwarantującego ISTNIENIE - jakim jest terytorium, które daje wspólny dach i warunki materialnego rozwoju. Naród - potrzebuje również - instytucji zabezpieczających istnienie i rozwój kultury narodowej kształtującej Ducha Narodu. Sposób uprawy ducha Polaków oczywiście wyznacza wspaniały kult - kult Jezusa Króla Polski - jedynego Pana naszego Narodu - bowiem "u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi" - a więc wraz kultem NMP Królowej Polski tkwimy w świadomości, że Polska jest Królestwem Maryi. Jest to sprawa doniosła i ma poważne konsekwencje moralne i kinetyczne oraz bardzo zajmuje ona również umysły wrogów Narodu Polskiego - Dodajmy wszystkich WROGÓW POLSKI dążących do duchowej, moralnej i biologicznej zagłady POLAKÓW - Jeśli ktoś ma wątpliwości, że mówię bzdury, to polecam ten krótki film. http://pl.gloria.tv/?media=473113

  MUSIMY BYĆ UCZCIWI I POWIEDZIEĆ SOBIE SZCZERZE, ŻE POMIMO TRAGEDII, TO Z I-SZEJ I Z II WOJNY ŚW. NARÓD POLSKI ZDAŁ SWÓJ EGZAMIN I NIE ZHAŃBIŁ SIĘ KOLABORACJAMI Z BARBARIĄ.

  "Wartości narodu nie mierzy się wyłącznie jego stanem w danej chwili, w danym, jednym pokoleniu. Stan ten może być przejściowy, pokolenie z tych czy innych przyczyn wyjątkowo liche. Historia wszystkich narodów uczy nas, jak często po pokoleniach marnych, moralnie słabych, niedołężnych, przychodziły pokolenia dzielne, z szerokimi aspiracjami, które wielkich dzieł dokonywały. Naród trzeba brać jako całość, w ciągu całych jego dziejów - to dopiero może dać istotne pojęcie o jego wartości." /Roman Dmowski „Polityka polska i odbudowanie państwa"/

  BÓG - HONOR - OJCZYZNA - WIELKI KATOLICKI NARÓD

  Na temat NARODU POLSKIEGO napisali wspaniałe dzieła - zarówno prof. F. Znaniecki i prof. F. Koneczny, R. Dmowski, a także o. J. Woroniecki OP, oraz inni myśliciele - aż po o. M. Krąpca OP, o. J. Bochenskiego OP i bł. Jana Pawła II oraz ks. T. Kierszyna, ks. prof. J. Bajdę, ks. prof. Cz. Bartnika, etc. - A WIĘC CZAS NA POWAŻNĄ SYNTEZĘ ORAZ NA CZYN!

  WROGÓW BOWIEM NASZEJ OJCZYZNY I NASZEJ KULTURY ZNAMY!

  Są nimi sataniści różnych odmian, którym przewodzi światowa bolszewicko-masońska Wielka Lichwa!!!

  "Bolszewizm jest to wywłaszczenie chrześcijańskich narodów świata do takiego stopnia, że nie pozostanie ani cząstka kapitału w rękach chrześcijan, a to dlatego, aby Żydzi mogli zagarnąć cały świat w swoje ręce i panować, gdzie tylko zapragną." Jerzy Plater-Wilson londyński, Globe", 04-1919 r.
  "Komunizm i judaizm to jedno i to samo" Hilary Cotter

  DLATEGO NAS ZŁUPILI OKRUTNIE Z NASZEJ WŁASNOŚCI I DĄŻĄ TERAZ DO ZNISZCZENIA NASZEJ KATOLICKIEJ KULTURY NARODOWEJ.


  Przy pomocy Antychrysta i złota dążą Żydzi do urzeczywistnienia swej pseudo-mesjańskiej idei, a tam gdzie bodaj na chwilę uda im się osiągnąć władzę, płynie strumieniami krew chrześcijan. Kościoły są wysadzane w powietrze. Stawiane są pomniki Judaszowi Iskariocie, a rozstrzeliwane posągi Chrystusa Pana /ks. prof. J. Kruszyński/

  O STRASZNY PLANACH ŻYDÓW - ks. prof. J. Bajda
  http://pl.gloria.tv/?media=374193

  Chrześcijanie są stworzeni do walki” „Istotą i zasadą całego życia chrześcijańskiego jest nie poddawanie się obyczajom wieku, lecz stałe przeciwstawianie się i walka.”– papież Leon XIII.
  „Każdy z nas należy do armii Chrystusa - jedni w szeregach kapłańskich, inni w szeregach świeckich” (PIUS XII „SUMMI PONTIFICATUS”)

  ZATEM NIE MOŻEMY SIĘ PODDAĆ BESTII!!!


  Plan Bestii prowadzący ku jednemu Rządowi Światu

  Oto CELE MASONERII, czyli składniki "piekielnej mikstury" trującej do dziś znękaną ludzkość, a sformułowanej przez Weishaupta, potem Marksa oraz współczesnych im Iluminatów:
  - zniszczenie monarchii i wszelkich uporządkowanych form rządów narodowych;
  - zniesienie własności prywatnej i dziedziczenia tej własności;
  - zniszczenie wszelkiej religii, a chrześcijańskiej w pierwszej kolejności;
  - zniszczenie patriotyzmu, ducha narodowego;
  - zniszczenie rodziny, życia rodzinnego;
  - zniesienie instytucji małżeństwa;
  - ustanowienie grupowego, pozarodzinnego wychowania dzieci.

  Ten plan Iluminatów przetrwał do czasów dzisiejszych w niezmienionej postaci.

  Jest planem New Age.

  Planem Bestii.

  Rewolucja 1789 roku, "Wiosna Ludów" 1848, polskie powstania dla odciągnięcia Rosji od udziału w tłumieniu francuskich rewolucji, wreszcie pierwsza i druga wojna światowa, a od drugiej połowy XX wieku - skuteczne niszczenie rodziny, państw narodowych, instytucji małżeństwa, religii. A wszystko to - ku Jednemu Rządowi Światowemu.

  . Monarchie zniszczono, Kościół jest poddawany przerażającej erozji u samych jego doktrynalnych, ewangelicznych fundamentów...

  A oto słowa historyka Robinsona oparte na poznanych programach Iluminatów:
  Pierwszym i bezpośrednim celem jest wejście w posiadanie bogactw (...) i aby tego dokonać, chcą obalić chrześcijaństwo; następnie zaś powszechne rozpasanie zapewni im przyłączenie się wszystkich niegodziwców i umożliwi obalenie wszystkich rządów europejskich; potem pomyślą oni o dalszych podbojach i rozszerzą swoje działanie na pozostałe części globu.

  Oto plan Bestii prowadzący ku jednemu Rządowi Światowemu.  SZEŚĆ GLOBALNYCH CELÓW


  Ci ludzie mają władzę – niewiarygodną władzę!
  Podobnie jak Adolf Hitler w Mein Kampf oni już wcześniej ogłosili swój program. Globalny program skonstruowany jest wokół sześciu celów. Teraz już wiemy jakie są to cele. Czytając je wpadniesz w osłupienie, ponieważ są napisane dokładnie według scenariusza (z niesamowitą precyzją), jaki za sprawą Ducha Świętego został zapisany w Biblii prawie 2000 lat temu.


  *Cel 1: Ustanowienie nowego międzynarodowego porządku ekonomicznego, ujednoliconego pod bezpośrednim nadzorem niewybieralnej elity na najwyższych szczeblach zakonu.

  *Cel 2: Ustanowienie czegoś co będzie miało pozory jednej demokratycznej władzy światowej, która w rzeczywistości będzie kontrolowana spoza kurtyny przez zakon.

  *Cel 3: Podbicie i opanowanie poprzez środki ekonomiczne, finansowe i duchowe dwóch supermocarstw Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji (byłego ZSRR). Celem w Ameryce jest “sprowadzenie jej na kolana” poprzez olbrzymią depresję i doprowadzenie do tego, aby Amerykanie w tym chaosie i panice zaczęli błagać o nowy ład światowy.

  *Cel 4: Utworzenie Stanów Zjednoczonych Europy (Unii Europejskiej) jako dominującego narodu w konfederacji jednego światowego rządu.

  Cel 5: Obranie światowego superprzywódcy, który będzie przewodniczył Nowemu Rządowi Zjednoczonego Świata.

  Cel 6: Ustanowienie jednej światowej religii, która będzie koordynować wszystkie światowe religie, kulty, wierzenia pod nadrzędnym pontyfikatem, duchowym odpowiednikiem głównego przywódcy świata. (20).

  Te globalne cele budowane są wokół pewnego planu. Nazywają to po prostu “Plan 10.000 Świecących Diamentów Zwiedzenia”. Jest to plan tak olbrzymi i podstępny, że aż trudno ogarnąć to swoim umysłem.

  Oni dokonali olbrzymiego skoku naprzód. Było to w roku 1945. Wymyślono i stworzono ONZ. Miała to być struktura na której mieli wykonać swój plan wprowadzenia jednego światowego rządu.

  Obecnie przez pięćdziesiąt lat (1945-1995), powoli lecz systematycznie budują infrastrukturę, swoją chlubną “wieżę Babel”. Są mocne i niezbite dowody na to, że ci ludzie z zakonu, tajemniczego bractwa wierzą, że jest to już prawie w zasięgu ich ręki. A ostateczna nagroda? – Nowy ład światowy; jeden światowy rząd; ich wielki światowy trybunał, Federacja Ziemi – to wszystko w roku 2000.  Poniżej zamieszczamy Edykt ONZ z 1992 roku.

  Czas narodów musi się skończyć. Wszystkie rządy i narody postanowiły podporządkować swoje niezależne władze pod jeden rząd sprawiedliwości, któremu złożą broń.

  Poniżej zamieszczone są wyjątki z Preambuły do tej Konstytucji:

  *Rozumiejąc że ludzkość doszła do punktu zwrotnego w swojej historii i że stoimy w przededniu nowego ładu światowego, który obiecuje zaprowadzić erę pokoju, dobrobytu, sprawiedliwości i harmonii;

  *Świadomi współzależności ludzi, narodów i wszelkiego życia.

  *Świadomi nadużyć w dziedzinie rozwoju techniki i technologii, które doprowadziły ludzkość na skraj katastrofy poprzez produkcję horrendalnej broni masowej zagłady oraz na skraj katastrofy ekologicznej i społecznej.

  *Świadomi tego, że ludzkość jest jedna…, że zasada jedności w różnorodności jest podstawą New Age, gdzie nie będzie wojen i zapanuje pokój;

  *Świadomi naszego obowiązku wobec późniejszego pokolenia, aby zachować ludzkość od całkowitej zagłady;

  *Świadomi nieuniknionej rzeczywistości tego, że największą nadzieją dla zachowania życia na Ziemi jest ustanowienie demokratycznego rządu światowego;

  *My mieszkańcy Ziemi niniejszym postanawiamy ustanowić Światową Federację rządzoną w zgodzie z niniejszą Konstytucją Federacji Ziemi.(1)


  Karta ONZ: “Warunki poddania sie”:

  *Artykuł 25 – członkowie ONZ zgadzają się akceptować i przestrzegać decyzji Rady Bezpieczeństwa.

  *Artykuł 27 – Wszyscy członkowie powstrzymują się od użycia siły (nawet w obronie własnej) z wyjątkiem wytycznych udzielonych przez Radę Bezpieczeństwa.

  *Artykuł 43 – Wszyscy członkowie udostępniają swoje wojska ONZ zgodnie z decyzjami Rady Bezpieczeństwa.

  Artykuł 25 podporządkowuje Konstytucję USA, prawo i sądownictwo nakazom Rady Bezpieczeństwa i podporządkowuje życie, wolność i własność każego Amerykanina regulacjom ONZ. Jest znane jako BEZWARUNKOWE PODDANIE SIĘ.

  Artykuł 27 znosi prawo Kongresu do wypowiadania wojny nawet w obronie własnej. Innymi słowy ONZ jest aparatem rządzenia światem oraz ROZBRAJANIA NASZYCH SIŁ ZBROJNYCH.

  Artykuł 43 poddaje wojska USA niekończącym się wojnom i stopniowo podporządkowuje sprzęt wojskowy USA oraz jego personel pod DOWÓDZTWO ONZ.


  KARTA ONZ W PEŁNI PRZESTRZEGANA OZNACZAŁABY:
  *Koniec USA jako państwa, czyniąc z niej nową prowincję w nowym ładzie światowym z jednym głosem wśród 186 w większości wrogo nastawionych państw i narodów, połączoną w regiony z ustanowionymi przez ONZ urzędnikami wcielającymi prawa ONZ i wymuszającymi ich przestrzeganie na nas, biednych niewolnikach.
  *Poddanie wojsk USA pod dowództwo ONZ (Rosji), pozostawienie Ameryki bezbronną; żołnierze ONZ będący policjantami obywateli USA; oraz całkowite złożenie broni przez obywateli USA (3)

  REWOLUCJA NIE CHCE OSZCZĘDZIĆ NIKOGO!!!


  „Masoneria to autostrada do piekła. Ze względu na swoje dwie główne doktryny – liberalizmu i okultyzmu godzi ona wprost w najważniejsze przykazanie: kochać Boga ponad wszystko. Kiedy zaś już nie pełnimy swoich powinności wobec Boga przestajemy też spełniać swoje powinności wobec bliźniego. Masoneria prowadzi ludzi do złamania wszystkich przykazań dekalogu”. dr. Peter Bielik


  „Wolnomularstwo chce zniszczyć państwa narodowe. Chce wytworzyć jedno państwo światowe, dla którego europejskie federalne państwo jest tylko formą wstępną, przejściową. Polska i Słowacja mają przekształcić się w mało znaczące administracyjne jednostki tego organizmu, o których będzie się stanowić poza ich terytorium” dr. Peter Bielik


  DLATEGO TRZYMAJMY SIĘ W TEJ WOJNIE Z REWOLUCYJNĄ BESTIĄ BOGA, KOŚCIOŁA W ŁĄCZNOŚCI Z PAPIEŻEM I TRADYCJI!!!

  Wskazówki naszych klasyków politycznych są nadal wartościowe


  "Nierzadko spotykamy się ze zdaniem że nowoczesny Polak powinien jak najmniej być Polakiem.
  Jedni powiadają że w dzisiejszym wieku praktycznym trzeba myśleć o sobie nie o Polsce, u innych Polska zaś ustępuje miejsca - "ludzkości". (...)
  Jestem Polakiem - to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy.
  Jestem Polakiem - to znaczy, że należę do narodu polskiego na całym jego obszarze i przez cały czas jego istnienia zarówno dziś, jak w wiekach ubiegłych i w przyszłości;
  to znaczy, że czuję swą ścisłą łączność z całą Polską:
  z dzisiejszą, która bądź cierpi prześladowanie, bądź cieszy się strzępami swobód narodowych, bądź pracuje i walczy, bądź gnuśnieje w bezczynności, bądź w ciemności swej nie ma nawet poczucia narodowego istnienia;
  z przeszłą - z tą, która przed tysiącleciem dźwigała się dopiero, skupiając koło siebie pierwotne pozbawione indywidualności politycznej szczępy,
  i z tą, która w połowie przebytej drogi dziejowej rozpościerała się szeroko, groziła sąsiadom swą potęgą i kroczyła szybko po drodze cywilizacyjnego postępu,
  i z tą, która poźniej staczała się ku upadkowi, grzęzła w cywilizacyjnym zastoju, gotując sobie rozkład sił narodowych i zagładę państwa,
  i z tą, która później walczyła bezskutecznie o wolność i niezawisły byt państwowy;
  z przyszłą wreszcie, bez względu na to, czy zmarnuje ona prace poprzednich pokoleń, czy wywalczy sobie własne państwo, czy zdobędzie stanowisko w pierwszym szeregu narodów.
  Wszystko co polskie jest moje: niczego się wyrzec nie mogę. Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć i upokorzenie, które spada na naród za to co jest w nim marne.
  Jestem Polakiem - więc całą rozległą stroną swego ducha żyję życiem Polski, Jej uczuciami i myślami, Jej potrzebami, dążeniami i aspiracjami. Im więcej nim jestem tym mniej z jej życia jest mi obce i tym silniej chcę, żeby to, co w mym przekonaniu uważam za najwyższy wyraz życia stało się własnością całego narodu.
  Jestem Polakiem - więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka.
  Bo im szersza strona mego ducha żyje życiem zbiorowym narodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym silniejszą czuję potrzebę dbania o jego całość i rozwój.
  Z drugiej strony, im wyższy jest stopień mego rozwoju moralnego, tym więcej nakazuje mi w tym względzie sama miłość własna.(...)
  Człowiek cywilizowany nie postępuje nikczemnie dlatego przede wszystkim, że zanadto siebie samego szanuje. To poszanowanie samego siebie wytwarza też odpowiedni stosunek do własnego narodu. Poczucie swej godności, które zabrania człowiekowi kraść lub żebrać, nie pozwala mu również korzystać z dóbr narodowych, nie dokładając nic do nich od siebie, nie pracując nad ich pomnożeniem i nie biorąc udziału w ich obronie.
  Pewien stopień inteligencji pozwala człowiekowi zrozumieć, w jakiej mierze duchowe bogactwo narodu jest podstawą rozwoju jednostki, jak wiele zatem każdy korzysta z narodowego dobra, odpowiednia zaś dojrzałość moralna zmusza go do uznania faktu, że korzystając z tych dóbr, a nie dając nic w zamian lub dając za mało, jest na łasce swego społeczeństwa, jak żebrak w dobroczynnym przytułku.
  I sama miłość własna, niezależnie od przywiązania do ojczyzny, nakaże mu uznać obowiązki narodowe, pracować dla ojczyzny, walczyć za nią, dawać jak najwięcej w zamian za to co od niej bierze. "Myśli nowoczesnego Polaka" - Roman Dmowski

  http://www.youtube.com/watch?v=lVZN78kz20c
 • @DelfInn 05:20:28 Czy Ty jesteś idiotą kolego?
  "Wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć" [Joz. 24, 15]

  CHYBA NAPISAŁEM TOBIE, ŻE NA KATOLICYZMIE I NA POLSKIEJ WŁASNOŚCI???

  Mam Tobie rozwijać te pojęcia?

  ***

  Zacznij edukację nie od czytania filozofów, ale od KATECHIZMU DLA DZIECI - w przeciwnym razie tak jak Iza Rostworowska - NIC NIE BĘDZIESZ ROZUMIAŁ!!!

  Podkreślam NIC!!!
 • @Janusz Górzyński 06:32:12
  Przyznaję, że mam mętlik w głowie, gdy czytam Pana uwagi, ale i Larkowskiego.

  Chcecie zbudować Polskę na bazie narodowej i katolickiej.
  Tymczasem to katolicyzm jest największym zagrożeniem - nie z racji wartości na jakich był budowany - ale ze sposobu realizacji celów, gdzie coraz większe wpływy ma judaizm.
  Przecież takich księży, jak Lemański, jest mnóstwo. Tę opcję popiera też w znacznej mierze hierarchia. Patrz choćby abp. Życiński, a w Kurii rzymskiej kard. Bertole.

  Jest pytaniem: co rozumiecie poprzez oparcie się na katolicyzmie, jako fundamencie odnowy?

  Nie jestem przeciwko wartościom katolickim - Ewangelii zawierającej naukę Chrystusa. Ale oparcie się na katolicyzmie w takiej formie jak obecnie - tożsame jest ze zdradą interesów narodowych.

  Czy wy naprawdę sobie z tego nie zdajecie sprawy? Jak traktować atak Rebeliantki na mnie w tej sytuacji? Hipokryzja w postawie?

  Proszę się jednoznacznie określić.
 • ---------Panie Wojtas -POPIERAM Pana stanowisko
  ----NIE WIEDZĄ CO CZYNIĄ ??? czy tacy głupcy -jestem przerażona !!
  -jak można NIE ROZUMIEĆ !!!!!!!!!!!!!!

  --POLAK przed SZKODĄ i po szkodzie GŁUPI ----bierze się wciąż z tego SAMEGO BŁĘDU !!! oparciu na KLERZE -----ZDRADZIECKIM !!!! nie mającym NIC !!! wspólnego z polskością --

  --ILE RAZY MOŻNA POPEŁNIAĆ TEN SAM BŁĄD !!!!!!!! ile ?? przecież dzisiaj baldachimy na procesjach gminnych noszą !!!!!! wczorajsi ANTYpolacy !!
 • @Janusz Górzyński 06:32:12
  --DRAMATYCZNY BŁĄD !!! przerażająco dramatyczny zwłaszcza dlatego ,że popełnia go współczesny wykształcony Polak , który myśli ,że jest patriotą---ZADAJ !!! sobie Pan TRUD !!! przeanalizuj w rachunku ciągnionym WPŁYW Watykanu na losy Państwa polskiego !! jeżeli chcecie w katolicyzmie to tylko KOŚCIÓŁ NARODOWY !!! Watykan jest WROGIEM POLSKI !!!! od zawsze -dzisiejszy zażydzony Watykan tym bardziej --ZDRADĘ NARODOWĄ proponuje Pan i fałszywie przytacza słowa Dmowskiego , który pod koniec życia ZROZUMIAŁ !! że z kościołem / klerem - NIE PO DRODZE !!!! Polsce --dla katolików / jestem / Bóg nie ma nic wspólnego z innym Polakiem -ŚLEPCEM trzeba być aby tego nie widzieć !!! CO Pan proponuje Narodowi polskiemu ??!!! rzeznię dla baranów !! ------------ZDRADA POLSKI -nie ma Pan mózgu Polaka TAK BARDZO POTRZEBNEGO DZISIAJ !! watykańskie bezmóżdże !!! które mniejszość niemiecka / wśród nich żyję / wykorzystuje do przejmowania i germanizowania Ślazaków -----ZBRODNIA po milion razy ZBRODNIA tępego katolika na PAŃSTWIE POLSKIM !!!!!!
 • @Zdzich 06:00:06
  Tylko się nie zakochaj! :))) (do kolekcji :)
 • @Janusz Górzyński 06:32:12
  Czy Ty jesteś chamem, bracie? Hamuj swoje personalne odzywki, bo są niekatolickie par excellence. Miarkuj język. A do rzeczy - religia bez podstaw filozoficznych, i to dobrych, jest co najwyżej ideową deklaracją, światopoglądem, bez żadnego przełożenia na życie. Bywa ucieczką. Jeśli myślisz, że współcz. świat, w tym szczeg. Polska, składa się wyłącznie z katolików to jesteś w głebokiej... tunelu ciemnym, a jak to jeszcze głosisz publicznie, to zwodzisz ludzi. Wnioski sobie powyciągaj sam.
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:52:27
  Rebeliantka nikogo nie atakuje. Po prostu daje odpór Pańskiemu atakowi na katolicyzm, na katolików, na Kościół, na chrześcijaństwo.
 • @ninanonimowa 12:33:29
  Może się Pani znowu przewietrzy? :)))
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:52:27 KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA TO SAM CHRYSTUS!!!
  //Nie jestem przeciwko wartościom katolickim - Ewangelii zawierającej naukę Chrystusa. Ale oparcie się na katolicyzmie w takiej formie jak obecnie - tożsame jest ze zdradą interesów narodowych.//

  Chyba zamiast oceniać Mistyczne Ciało Chrystusa, a więc Kościół katolicki od Głowy, a więc od samego Jezusa, to ocenia Pan - kondycję Kościoła Chrystusa - od "pupy strony" - czyli od jakiś wymyślonych i rozdętych przez media "patologii", a to poważny błąd metodyczny.

  Taki sposób traktowania Kościoła jest fałszywy. Do tego "różne patologie" nierzadko zostały zafundowane Kościołowi katolickiemu przez agentów antykościoła. Ileż to mamy tzw. "afer kościelnych" zupełnie zmyślonych przez mediokrację i masonerię oraz inne instytucje wrogie Chrystusowi - Z jakiś INCYDENTÓW nie dowiedzie Pan żadnej prawdy o Kościele, albowiem Kościół katolicki, to sam Chrystus obecny w Jego sakramentach i w Jego Słowie.

  „Historia Europy jest historią cywilizacji. Historia cywilizacji jest historią chrześcijaństwa. Historia chrześcijaństwa jest historią Kościoła katolickiego. Historia Kościoła katolickiego jest historią papiestwa” /Juan Donoso Cortes/

  Kościół odgrywa rolę publiczną, która nie wyczerpuje się w działalności opiekuńczej lub edukacyjnej, ale wyzwala całą swą energię w służbie promocji człowieka i powszechnego braterstwa, gdy może korzystać z wolności. W wielu wypadkach przeszkodę dla tej wolności stanowią zakazy i prześladowania, albo jest ona również ograniczana, gdy publiczna obecność Kościoła zostaje zredukowana jedynie do działalności charytatywnej. Drugą prawdą jest to, że autentyczny rozwój człowieka obejmuje całą osobę we wszystkich jej wymiarach (16). Bez perspektywy życia wiecznego, postępowi ludzkiemu na tym świecie brakuje horyzontu. Zamknięty w granicach historii, z łatwością może zostać sprowadzony do tego tylko, by zwiększać stan posiadania. W ten sposób ludzkość traci odwagę, jakiej wymaga gotowość na przyjęcie wyższych dóbr, na podjęcie wielkich i bezinteresownych inicjatyw podyktowanych przez powszechną miłość. Człowiek nie rozwija się wyłącznie dzięki własnym siłom, ani też rozwój nie może po prostu przyjść z zewnątrz. Na przestrzeni dziejów uważano często, że powołanie do życia instytucji zagwarantuje ludzkości korzystanie z prawa do rozwoju. Niestety, za bardzo zaufano tym instytucjom, tak jak gdyby mogły one osiągnąć pożądany cel w sposób automatyczny. W rzeczywistości same instytucje nie wystarczają, ponieważ integralny rozwój ludzki jest przede wszystkim powołaniem, a więc wiąże się z wolnym i solidarnym wzięciem na siebie odpowiedzialności przez wszystkich. Rozwój ów wymaga ponadto transcendentnej wizji osoby, potrzebuje Boga: bez Niego albo odbiera się prawo do rozwoju, albo składa się go jedynie w ręce człowieka, który popadł w przekonanie o samo-zbawieniu i w efekcie opowiada się za rozwojem odczłowieczonym. Z drugiej strony, dzięki spotkaniu z Bogiem potrafimy nie tylko nie «widzieć w innym człowieku zawsze jedynie innego» (17), lecz rozpoznać w nim obraz Boży, dochodząc tym samym do prawdziwego odkrycia innego człowieka i do dojrzałej miłości, która «staje się troską o człowieka i posługą dla drugiego» (18).
  MIŁOŚĆ W PRAWDZIE - encyklika Benedykta XVI
  http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_pl.html

  Pisze Pan o agencie antykościoła ks. Lemańskim, mniejsza czy opłacanym przez sanhedryn czy też zwodzonym przez złego ducha, i do tego tak, jakby "ks" Lemański był samym Chrystusem, albo też samym Kościołem. NIE MOGĘ WYJŚĆ Z SZOKU - jak widzę takie błędy w rozumowaniu!!!
  (Ma Pan kołobłęd w głowie. Jeśli już nie obłęd? )

  Otóż "ks" Lemański nie jest Kościołem kościołem w Polsce - analogicznie jak Judasz Iskariota - choć był biskupem wybranym przez samego Pana Jezusa - nie był kamieniem węgielnym, na którym Kościół Chrystusa powstał.

  Judasz Iskariota był rzeźnikiem Pana Jezusa. ZDRAJCĄ!!!

  Co z tego, że ludzie są słabi ? Już pierwsza ekipa apostołów, jaką wybrał Chrystus, to były "cienkie Bolki" bowiem jeden z apostołów Pana Jezusa zdradził (Judasz), inny się Go trzy razy zaparł (św. Piotr), a reszta poza nieletnim św. Janem uciekła i się ukryła, aby nie patrzeć na Mękę i Krzyż Chrystusa. Z tego wniosek, że siła Kościoła bierze się nie z cech i walorów ludzkich, lecz jest budowana na MOCY BOŻEJ.

  Po ZMARTWYCHWSTANIU i wylaniu Ducha św. - owi tchórze, którzy odwołali się do Miłosierdzia i Miłości Chrystusa byli niestrudzonymi pracownikami Winnicy Pańskiej i przypieczętowali własną krwią prawdę o Jezusie Królu i Bogu-Człowieku, a także o TAJEMNICY TRYNITARNEJ.

  Pierwszym więc łapownikiem w Kościele był Judasz Iskariota, zaś pierwszym ośrodkiem korupcyjnym był sanhedryn, a więc co z tego wynika, że mamy sprawę dla CBA ? ;)

  Kaczyński ze swoim CBA Polski nie uleczyli a KORUPCJA MA SIĘ BARDZO DOBRZE, jak kraj długi i szeroki.

  Kościół to szpital dla grzeszników, ale także BLASK PRAWDY samego Chrystusa, który oświeca mroki ludzkich serc i sumień.

  Zatem powtarzam, że KATOLICYZM KARMI POLSKOŚĆ - bo uświęca Naród Polski, a także daje mądrość oraz miłość - indywidualną i społeczną.
 • @DelfInn 13:33:14 NIE UDAWAJ GREKA BO TO JEST CHAMSTWO ;)
  Czytaj ze zrozumieniem i nie udawaj Greka.

  W GŁUPA RŻNIĘCIE TO ZAJĘCIE - dla UBeków ;)

  Serio nie zrozumiałeś tekstu Roberta, ani moich komentarzy ?

  -****

  Strzeżcie się córki moje, troszczenia się o rzeczy obce powołaniu waszemu. Zważcie, że niewiele w tej twierdzy jest mieszkań, w których by walka ze złymi duchami zupełnie ustawała. Św. Teresa od Jezusa T1, 2, 15
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:52:27
  Święte słowa: „Tymczasem to katolicyzm jest największym zagrożeniem - nie z racji wartości na jakich był budowany - ale ze sposobu realizacji celów, gdzie coraz większe wpływy ma judaizm.”
  Ref.:http://www.tedeum.pl/kategoria/Bractwo-Sw-Piusa-X
  Zagrożenie wynika z faktu, że kościół po-soborowy uprawia szyizm Starego Testamentu (celowo) upodabniając się do religii protestanckich (które usunęły Jezusa z krzyży), czyli judaizmu. W konsekwencji, kościół po-soborowy (celowo) otworzył drzwi dla swoich największych wrogów, czyli demokratów, liberałów, oraz syjonistów (jak np. Joe Biden). A księża, wg woli K. Marksa, stali się businessman'ami.
  Zatem w każdej dyskusji powinniśmy najpierw wyjaśnić, czy mamy na myśli wartości kościoła przed-soborowego, czy zboczenia po-soborowe.
 • @DelfInn 13:24:07
  (do kolekcji): ”Przyznaję, że mam mętlik w głowie.”
  Zakochalem się po przeczytaniu http://delfin.nowyekran.net/post/95307,wspolnota-i-jej-odmiany-w-ujeciu-prof-m-gogacza .
  Ale potem, ... wszystko mi opadło. :)
 • @Zdzich 17:40:55 Tekst prof. Gogacza jest super :)
  Nie ulega kwestii, że to ważna synteza pewnej teorii.

  Jednak dotąd brakuje środowisk zdolnych do budowania wspólnoty, zwłaszcza, że wielu ludzi w Polsce nadal nie chce zachować elementarnej solidarności, miłości i sprawiedliwości, w życiu codziennym - albowiem są albo egoistami, albo leniami, albo tchórzami, etc.

  KATOLICKIE METODY DZIAŁANIA
  http://www.pch24.pl/katolickie-metody-dzialania,15772,i.html
  http://chomikuj.pl/Schowany/Dokumenty/o.+Jacek+Woroniecki/Katolickie+metody+dzia*c5*82ania,1028597743.doc

  Potrzebujemy więc w dzisiejszych czasach zarówno teorii, syntezy wypływającej z reasumpcji dziejów, jak i praktycznej metody!!!

  Gadanie o tym, że większość jest taka jaka jest - nie ma tutaj znaczenia, albowiem pogański Rzym nawróciła z drogi demonów 10% wspólnota Chrześcijan, a o Polskę niepodległą - tzw. II RP *- zawalczyło tylko 3% populacji wszystkich ówczesnych Polaków.

  GEDEON ZEBRAŁ 10 000 IZRAELITÓW GOTOWYCH DO BITWY, ALE PAN BÓG POWIEDZIAŁ, ŻE 300 STARCZY !!!!
  http://www.aferyprawa.eu/Artykuly/Ks-prof-Czeslaw-S-Bartnik-Twarz-Unii-Europejskiej-bez-makijazu-rozwazania-o-Jude-UE-i-planach-masonow-i-syjonistow-Biblioteka-wielkiej-mysli-2193
 • KATOLICKIE ROZUMOWANIE UJAWNIŁ ŚW. TOMASZ Z AKWINU
  Otóż celem ostatecznym każdej rzeczy jest to, co zamierzył jej pierwszy twórca lub poruszyciel. Pierwszy zaś twórca i poruszyciel wszechświata jest intelektem, jak wykażemy później (I,44 – II, 24). Ostatecznym celem wszechświata musi więc być dobro intelektu. Takim zaś dobrem jest prawda. Ostatecznym celem całego wszechświata musi zatem być prawda i przede wszystkich jej rozważaniem musi zajmować się mądrość. I dlatego Mądrość Boża oświadcza, że przybyła na świat obleczona w ciało po to, by ujawnić prawdę, jak mówi Ewangelia Św. Jana (18,37): „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie”. Lecz i pierwszą filozofię określa Filozof jako znajomość prawdy – nie jakiejkolwiek prawdy, lecz tej, która jest źródłem wszelkiej prawdy, a mianowicie tej, która się odnosi do pierwszej zasady istnienia wszystkich rzeczy. Stąd też prawda o niej jest zasadą wszelkiej prawdy, tak samo bowiem maja się rzeczy do prawdy, jak do istnienia.
  Jedna zaś i ta sama rzecz musi iść za jednym z przeciwieństw, a odrzucać drugie; tak na przykład lekarstwo, które daje zdrowie, usuwa chorobę. Stąd zadaniem mędrca jest przede wszystkim badanie prawdy o pierwszej zasadzie i przekazywanie jej innym, ale i zwalczanie przeciwnego jej fałszu.”

  Św. Tomasz z Akwinu, Prawda wiary chrześcijańskiej t.I, ks. I rozdz. I.
 • @Janusz Górzyński 17:09:43
  Nie przekonał mnie Pan.
  Na jakiej podstawie stwierdza Pan jednoznacznie, że Kościół to Ciało Mistyczne Chrystusa?

  Może Pan podać źródło?
  Bo w Ewangelii brak takiego sformułowania.

  W sumie - dużo słów i brak wyjaśnienia; dowody na świętość Kościoła są zawarte w tym, że Kościół jest święty...
  Przykro, nie po drodze mi z taką argumentacją.
 • @DelfInn 13:36:22
  Zaczyna zachowywać się Pan po chamsku podając takie twierdzenia.
  Jeśli chce Pan, czy Rebeliantka wykazać błędy - proszę to robić, a nie używać wyzwisk. A tak czyni Rebeliantka.
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:26:12
  Masonie, nie kompromituj się aż tak. Nie zamierzam Cię dowartościowywać rozmową.

  Chyba, że masz naprawdę przeświadczenie, że jesteś Napoleonem. To wtedy dobra rada - do Tworek.
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:24:15 KOŚCIÓŁ JEST MISTYCZNYM CIAŁEM CHRYSTUSA
  //Nie przekonał mnie Pan.
  Na jakiej podstawie stwierdza Pan jednoznacznie, że Kościół to Ciało Mistyczne Chrystusa?//

  http://www.youtube.com/watch?v=cvFHTbfzuQo

  „Co do religii trzymajcie się tylko Rzymsko-Katolickiej , bo ta bez zmiany
  od Pana Jezusa pochodzi . Inne religie są wynalazkiem ludzi, więc o nich
  nawet myśleć nie można .Jak jeden jest Bóg , w Trójcy Świętej Jedyny
  prawdziwy , tak jedna jest tylko prawdziwa wiara przyniesiona z Nieba przez Pana Jezusa , głoszona przez Apostołów i przechowana w Kościele
  Rzymsko-Katolickim , gdzie jej stróżem jest Ojciec Święty , jako
  najwyższy i nieomylny w rzeczach wiary i moralności - Pasterz. "
  (Sł. B. Wanda Malczewska)

  „Utrzymywać znowu o wierze, że niema istotnej również pomiędzy rozmaitymi i sprzecznymi wyznaniami, wychodzi na to samo, co nie chcieć zgoła żadnej przyjąć wiary ani w sercu, ani w życiu. To zaś w rzeczy samej nie różni się nic od ateizmu, choć różni się w słowach. Bo kto jest przekonany, że Bóg istnieje, ten, jeżeli tylko nie chce sam sobie zaprzeczyć i stać się niedorzecznym, koniecznie też zrozumie, że nie mogą być równo uzasadnione, równo dobre, równo Bogu miłe wszystkie w używaniu będące sposoby czci Boskiej, kiedy tyle różnic między nimi zachodzi i sprzeczności w najważniejszych kwestiach”. (Encyklika papieża Leona XIII IMMORTALE DEI – O państwie chrześcijańskim)

  Kościół

  KKK 748 "Chrystus jest światłem narodów; obecny Święty Sobór, zgromadzony w Duchu Świętym, gorąco pragnie oświecić wszystkich ludzi Jego jasnością promieniującą na obliczu Kościoła, głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu". Tymi słowami rozpoczyna się Konstytucja dogmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego II. Sobór wskazuje w ten sposób, że artykuł wiary o Kościele całkowicie zależy od artykułów dotyczących Jezusa Chrystusa. Kościół nie ma innego światła niż światło Chrystusa. Według obrazu drogiego Ojcom Kościoła jest on podobny do księżyca, którego całe światło jest odbiciem światła słońca.

  Kościół – Ciało Chrystusa

  KKK 805 Kościół jest Ciałem Chrystusa. Przez Ducha Świętego i Jego działanie w sakramentach, przede wszystkim w Eucharystii, Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, tworzy wspólnotę wierzących jako swoje Ciało.

  KKK 806 W jedności tego Ciała istnieje różnorodność członków i funkcji. Wszystkie członki są złączone jedne z drugimi, a szczególnie z tymi ludźmi, którzy cierpią, są ubodzy i prześladowani.

  KKK 807 Kościół jest Ciałem, którego Chrystus jest Głową: Kościół żyje dzięki Niemu, w Nim i dla Niego; Chrystus żyje z Kościołem i w Kościele.

  KKK 787 Od początku Jezus włączył swoich uczniów do swojego życia (Por. Mk 1, 16-20; 3, 13-19.; objawił im tajemnicę Królestwa (Por. Mt 13, 10-17.; dał im udział w swoim posłaniu, w swojej radości (Por. Łk 10,17-20. i w swoich cierpieniach (Por. Łk 22, 28-30). Jezus mówi o jeszcze głębszej komunii między Nim i tymi, którzy pójdą za Nim: "Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was... Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami" (J 15, 4-5). Zapowiada także tajemniczą i rzeczywistą komunię między swoim i naszym ciałem: "Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim" (J 6, 56).

  KKK 788 Kiedy uczniowie Jezusa zostali pozbawieni Jego widzialnej obecności, Jezus nie zostawił ich jednak sierotami (Por. J 14, 18). Obiecał pozostać z nimi aż do końca czasów (Por. Mt 28, 20. i posłał im swego Ducha (Por. J 20, 22; Dz 2, 33). Komunia z Jezusem stała się przez to w jakiś sposób jeszcze bardziej intensywna. "Udzielając bowiem Ducha swego, braci swoich, powołanych ze wszystkich narodów, ustanowił w sposób mistyczny jako ciało swoje" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 7).

  KKK 789 Porównanie Kościoła do ciała wyjaśnia wewnętrzną więź między Kościołem i Chrystusem. Kościół nie jest tylko jakimś zgromadzeniem wokół Chrystusa, lecz jest on zjednoczony w Nim, w Jego Ciele. Należy szczególnie podkreślić trzy aspekty Kościoła jako Ciała Chrystusa: jedność wszystkich członków między sobą dzięki ich zjednoczeniu z Chrystusem; Chrystus jako Głowa Ciała; Kościół jako Oblubienica Chrystusa.

  Kościół - Mistyczne Ciało Chrystusa

  KKK 790 Wierzący, którzy odpowiadają na Słowo Boże i stają się członkami Ciała Chrystusa, zostają ściśle zjednoczeni z Chrystusem: "W Ciele tym życie Chrystusowe rozlewa się na wierzących, którzy przez sakramenty jednoczą się w sposób tajemny i rzeczywisty z umęczonym i uwielbionym Chrystusem" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 7). Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do chrztu, przez który jednoczymy się ze Śmiercią i Zmartwychwstaniem Chrystusa (Por. Rz 6, 4-5; 1 Kor 12, 13). oraz do Eucharystii, przez którą "uczestnicząc w sposób rzeczywisty w Ciele Pańskim, wznosimy się do wspólnoty z Nim i nawzajem ze sobą" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 7).

  KKK 791 Jedność ciała nie eliminuje różnorodności członków. "W budowaniu Ciała Chrystusa bierze udział różnorodność członków i funkcji. Jeden jest Duch, który na pożytek Kościoła rozdziela różne swoje dary na miarę swych bogactw i potrzeb posługiwania". Jedność Ciała Mistycznego rodzi i pobudza wśród wiernych miłość: "Stąd, jeśli jeden członek cierpi, wespół z nim cierpią wszystkie członki; a jeśli jeden członek czci doznaje, wszystkie członki wespół z nim się radują" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 7). Jedność Ciała Mistycznego przezwycięża w końcu wszystkie podziały: "Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 3, 27-28).

  "Chrystus jest Głową tego Ciała"

  KKK 792 Chrystus "jest Głową Ciała – Kościoła" (Kol 1, 18). On jest Zasadą stworzenia i odkupienia. Wywyższony w chwale Ojca, "aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim" (Kol 1, 18), ma je przede wszystkim nad Kościołem, przez który rozciąga swoje Królestwo na wszystko:

  KKK 793 Chrystus jednoczy nas ze swoją Paschą: Wszystkie członki powinny starać się upodobnić do Niego, "aż Chrystus (w nich) się ukształtuje" (Ga 4, 19). "Dlatego dopuszczeni jesteśmy do tajemnic Jego życia... złączeni jesteśmy z Jego cierpieniami jak ciało z Głową, współcierpiąc z Nim, abyśmy też wespół z Nim byli uwielbieni" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 7).

  KKK 794 Chrystus przyczynia się do naszego wzrostu (Por. Kol 2, 19): Abyśmy wzrastali ku Niemu, naszej Głowie (Por. Ef 4,11-16). Chrystus rozdziela w swoim Ciele, którym jest Kościół, dary i posługi, przez które pomagamy sobie wzajemnie na drodze zbawienia.

  KKK 795 Chrystus i Kościół tworzą więc "całego Chrystusa" (Christus totus). Kościół stanowi jedno z Chrystusem. Święci mają bardzo żywą świadomość tej jedności:

  Cieszmy się więc i składajmy dziękczynienie nie tylko za to, że uczynił nas chrześcijanami, lecz samym Chrystusem. Czy rozumiecie, bracia, jakiej łaski udzielił nam Bóg, dając nam Chrystusa jako Głowę? Skoro bowiem On jest Głową, my jesteśmy członkami; jesteśmy całym człowiekiem, On i my... Pełnia Chrystusa: Głowa i członki. Jaka to Głowa i jakie to członki? Chrystus i Kościół (Św. Augustyn, In Evangelium Johannis tractatus 21, 8).

  Nasz Odkupiciel okazał się jedną i tą samą osobą co Kościół, którą przyjął (Św. Grzegorz Wielki, Moralia in Job, praef. 1, 6 4: PL 75, 525 A).

  Głowa i członki są jakby jedną i tą samą osobą mistyczną (Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 48, 2, ad 1).

  Słowa św. Joanny d'Arc, skierowane do jej sędziów, streszczają wiarę świętych Doktorów i wyrażają właściwe odczucie wierzącego: "Uważam, że Jezus Chrystus i Kościół stanowią jedno, i nie nałeży robić z tego trudności" (Św, Joanna d'Arc, w: Actes du procčs).
 • @Janusz Górzyński 04:26:18
  Jestem zdegustowany poziomem polemiki.
  Dlaczego?
  Gdyż sprawa miała dotyczyć Polski a nie chwaleniem się znajomością KKK.

  Czy nie zauważa Pan, że dowodem w sprawie roli Kościoła jest stanowisko Kościoła?
  Czy dowodem w sprawie Kościoła, jako mistycznego ciała Chrystusa, mogą być opinie ludzi Kościoła?
  Czy to ma jakąkolwiek wartość dowodową?
  Traktuje Pan KKK jako odniesienie - wartość bazową, niepodważalną. A tymczasem mam wersję KKK chyba z 2000 roku a już są zmiany w nowym wydaniu.

  Dlatego, jeśli chce Pan abym go traktował poważnie, proszę o dowodzenie w oparciu o rzeczywiście wartość trwałą. Za taką uznaję Ewangelię, a nie późniejsze zmiany.

  Natomiast odrębną sprawą jest to, czy Polska przed chrztem była dziczą, czy Kościół celowo niszczył wszelkie ślady dawnej kultury - tak, jak zniszczył kultury Inków, czy Azteków.
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:26:32 2 + 2 = 4
  Dyskusja z Panem jest bezprzedmiotowa, albowiem wygląda na to, że albo jest Pan masonem, albo uległ Pan masonizacji i destrukcji spowodowanej przez szerzącą się dziś kulturę idiotów i okultyzm.

  OPADŁ PAN OD DUCHA ŚW. * ALBO W OGÓLE PAN NIE BYŁ CHRZCZONY?

  Jest Pan - w swojej beztrosce o fakty i dowody - w stanie zaprzeczać, że Pan Jezus zbudował Kościół na św. Piotrze i posłał Apostołów dla szerzenia Ewangelii i zbudowania Królestwa Bożego - również tu na ziemi.

  Do tego sugeruje Pan, że kulty demoniczne, które działały na ziemiach Słowian miały większą zdolność integracyjną dla powstania wspólnoty niż Chrześcijaństwo.

  Przed przyjęciem Chrztu Polski w 966 r. nie wyszły z ziem Polan żadne imponujące dzieła literackie, które by świadczyły o rozwoju duchowym i kulturze materialnej. O analfabetyzmie ówczesnych władców wiedzą przecież nawet dzieci. Jeśli ktoś zaprzecza polskiej literaturze od Kazań świętorzyskich, przez długi ciąg pokoleń polskich pisarzy m. in. Kadłubka, Długosza, po Norwida, Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Kajsiewicza, Sienkiewicza, Kossak-Szczucką, etc, ten jest ignorantem.
  A jeśli usiłuje przeciwstawić temu jakiś rzekomy dorobek literacki "polskich pogan", to zaiste wyrasta na jakiegoś fascynującego kretyna.

  Dodam jeszcze, że Mikołaj Kopernik był księdzem :)

  Więcej nie chce mi się już pisać, bo to nie jest przedszkole reedukacyjne ;)

  POWINIEN PAN POSZUKAĆ SOBIE PRAWNIKA, KTÓRY WYSTĄPI Z POZWEM PRZECIWKO TYM WSZYSTKIM, KTÓRZY Z PANA UCZYNILI IDIOTĄ, LUB MANIPULANTA!!!

  Kłamcy do Królestwa Niebieskiego nie wejdą!!!
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:26:32
  Człowieku, o czym Ty bredzisz i w jakim celu?
  O „kulturze” Inków i Azteków? Przecież to ludożercy i bandy prymitywnych barbarzyńców. Takiemu jak Ty, rozłupaliby klatkę piersiową kamieniem (na żywca!), wyrwali bijące serce, i skonsumowali na surowo.
  A czy dowody „w oparciu o rzeczywiście wartość trwałą” w mistyce kościoła i „sprawa Polski przed chrztem” zwiekszą popularność Nacjonalizmu?
  I co Ty takiego wielkiego zrobisz, jeśli ktoś Ci to udowodni? Czy chodzi Ci tylko o obalenie tematu?
  Podpadłeś mi tym razem.
 • @Janusz Górzyński 14:26:42
  Insynuacje nie zastąpią dowodów i wyjaśnień.
  Wykazał sie Pan całkowitym abnegactwemi przynależnością do kościoła szatana.
  To, że Pan głośno krzyczy - nie zmienia faktu odrzucania nauk Chrystusa.

  Dyskusja, a w zasadzie wymiana zdań, bo do dyskusji potrzebna jest argumentacja, a Pan ją zastąpił wyzwiskami, nie sprawia mi żadnej przyjemności.
  Wypada się pomodlić za nawrócenie.
  Wyraźnie widać, że jak Pan Bóg kogoś chce ukarać to mu rozum odbiera. Pana życie jest tu świadectwem.
 • @Zdzich 15:13:42
  Na razie - nikt mi nic nie udowodnił.
  natomiast charakter komentarza wskazuje, że nie mam przyjemności w tym, aby sobie Pan pozwalał na "tykanie".
  To nie ten poziom rozmowy.
  Ja tykam swego psa na podwórku. A różnica miedzy wami jest niewielka.
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:49:20
  A Pan mi przypomina gołębia, który udaje, że gra w szachy. Rozwala figury i narobił na szachownicę i jeszcze twierdzi, że wygrał. Tyle jest wart Pański intelekt. A fe!
 • Kwintesencja
  Bardzo dobry artykuł kol. Larkowskiego. Nie widzę w artykule żadnych sprzeczności.
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:47:30 Potrzebna jest fachowa pomoc :)
  Skopiowałem wszystkie dialogi "woła z Sokratesem" oraz zarzuty innych ludzi wobec tegoż sektarza i manipulanta - Wojtasa, który włączył się publicznie - na miarę posiadanych "wpływów" - w kulturę idiotów i w retorykę cepów.

  Nawet jeśli to indywiduum jest agenturą wpływu, to jednak ta szalona i tkwiąca w b. głębokim przeświadczeniu o swojej wielkości postać wymaga troski, dalszej obserwacji i konsultacji. Dlatego poinformowałem o tym przypadku wybitnego psychologa i psychiatrę sądowego.
  http://www.pobocha.szczecin.pl/

  Daj Boże, aby Wojtas poddał się leczeniu i egzorcyzmom.
  https://www.youtube.com/watch?v=TIo9QORefqg

  Mam nadzieję, że ABW obserwuje działalność tego sektarza, który zakłada nową grupę psychomanipulacyjną złożoną z psychopatów i mitomanów. Nie możemy wykluczyć, że ma związki ze scjentologami, albowiem tak przemawiać - samymi łgarstwami - może tylko demon :(

  ZAISTE WARIAT NA SWOBODZIE NAJWIĘKSZĄ KLĘSKĄ JEST W PRZYRODZIE ;)

  Czy ktoś ma wolną kasę i wykupi Mszę św. za Wojtasa ?
  LUDZIE SIŁY MOGĄ TUTAJ NIE WYSTARCZYĆ!!!
 • @Janusz Górzyński 21:40:54
  Rodzeństwo się wspiera. Widać z jednej stajni.
  I nawet donosy zaczyna pisać. Cóż. Tak to widać już jest, że na takich elementach zbudowano III RP.
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:49:20 WOJTAS PRZYPADEK BIBLIJNY!!!
  //Ja tykam swego psa na podwórku. A różnica miedzy wami jest niewielka.//

  Wojtas oszalał. PUBLICZNIE TWIERDZI, ŻE JEGO PIES KORZYSTA Z KOMPUTERA I REDAGUJE POSTY NA "NE", a także zna się na teologii, historii, filozofii, cywilizacjach, religioznawstwie. Nieźle ;)

  BYĆ MOŻE WIĘC TE TEORIE O NOWYCH RELIGIACH JAKIE DEFINIUJE WOJTAS TO NIE JEGO FANTAZJE ALE PSIE FANABERIE ?

  Poważna psychoza, może zoofilia, albo coś gorszego ??? :(

  Wojtas przez użycie tego zwrotu, jaki wyżej zacytowałem, bowiem w istnienie genialnego psa Wojtasa po prostu nie wierzę, to dokładnie wpisuje się w środowisko tych, o których napisał Psalmista, że "ilość głupców na świecie jest nieograniczona", a także Biblia o nich mówi jako tych CO NIE ODRÓŻNIAJĄ PRAWEJ RĘKI OD LEWEJ I CZŁOWIEKA OD ZWIERZĘCIA

  To smutna postać :(
  Nawet jeśli Wojtas to nasz wróg (agent wpływu i destruktor), albo zwykły "głupek osiedlowy", to wymaga troski, modlitwy i wsparcia, bo czyni krzywdę sobie i sobie podobnym :(

  GRZECHY JEGO STAŁY SIĘ JUŻ JAWNE DLA WSZYSTKICH!!!


  '' (11) I dlatego zsyła Bóg na nich OSTRY OBŁĘD , tak iż uwierzą kłamstwu, (12) aby zostali osądzeni wszyscy, którzy NIE uwierzyli PRAWDZIE, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. '' (2Tes.2:11, 12) BW
 • Wojtas!
  Przecież wg twoich własnych słów, "Polska przed chrztem była dziczą i Kościół celowo niszczył wszelkie ślady dawnej kultury".
  Panów wtedy nie było. Skąd więc to oburzenie? Czyżbyś chciał nabyć trochę kultury Rzymsko-Katolickiej??
  PS: Porównanie do psa też nie jest przypadkowe. Tak się składa, że „nauki Medrców Syjonu” nie są mi obce. I wypraszam sobie!
 • @Janusz Górzyński 21:54:05
  Człowieku nie męcz się - żyłka ci pęknie.

  PS. Nie dziwię się pańskiej sytuacji rodzinnej przy takich rodzinnych parametrach mentalnych.
 • @Zdzich 22:09:34
  Pisałem, ale skoro pan nie zrozumiał:

  nie lubię palantów, gówniarzy i fałszerzy.
  Żegnam
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:36:04
  Nie pęknie mu. On jest błyskotliwy bez wysiłku.

  Całkiem odwrotnie niż Pan, co to się męczy i napina, a tu wielkie NIC.

  Nie musi Pan odpowiadać. Przyjemnych snów o Inkach i Aztekach życzę.
 • @Zdzich 22:09:34 Masz rację Kolego - "nie rzuca się pereł przed świnie"
  Szkoda pary!!! :)

  Pozdrawiam

  PS
  Dobrze skojarzyłeś, że w PMS "bogowie" wszystkich mają za zwierzęta.
  Dobrani niestety sami mieszkają w zwierzyńcu i nadymają się swoją pychą.
  Przyjdzie dzień, że powietrze zejdzie, a skórka z balona będzie pośmiewiskiem dla świata.

  W "Folwarku zwierzęcym" nadal rządzi Chyży ? ;)
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:37:10
  Znowu nie na temat!

  Ś.P. Wojtas
  Jak zwykle niespodziewanie, przyszło nam w Niedzielę dzisiejszą dnia 14-tego lipca 2013-go roku pochować Krzysztofa Wojtasa. Poznaliśmy go jako promotora „kultury” ludożerczej Inków i Azteków, oraz upierdliwego rycerza rewolucji kulturalnej, który swoje krótkie Nowo-Ekranowe życie spędził na walce z własną i europejską cywilizacją 2000-nej tradycji Kościoła Katolickiego.
  Cześć jego pamięci, i pochowajmy go teraz pod płotem Racjonalistów, na co sobie wielce zasłużył.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31